Наказателни процедури срещу България и още 22 държави заради Директивата за аудио-визуалното съдържание

Десислава Апостолова
от Десислава Апостолова
17:13, 23.11.2020
Чете се за: 01:26 мин.
По света
​новата европейска комисия одобрена ноември

Европейската комисия започна днес производства за установяване на неизпълнение на задължения срещу 23 държави членки и Обединеното кралство за това, че не са транспонирали новите правила, уреждащи координацията в целия ЕС на всички аудио-визуални медии, както традиционните телевизионни предавания и услугите по заявка, така и платформите за споделяне на видеоклипове.

Тези нови правила на ЕС имат за цел да създадат подходяща за цифровата ера нормативна уредба, която да доведе до по-безопасно, по-справедливо и по-разнообразно аудио-визуално пространство. Те засилват защитата на зрителите, по-специално по отношение на безопасността на най-уязвимите, като малолетните и непълнолетните лица, разширяват обхвата на правилата относно изказванията, подбуждащи към омраза, така че да обхванат платформите за споделяне на видеоклипове, и насърчават културното многообразие в аудио-визуалните медии, като същевременно въвеждат за първи път нови изисквания за независимост за националните медийни регулатори и гарантират медийния плурализъм.

Крайният срок за транспониране на преразгледаната Директива за аудио-визуалните медийни услуги в националното законодателство беше 19 септември 2020 г. и само Дания, Унгария, Нидерландия и Швеция подадоха уведомления за своите мерки за транспониране и обявиха, че уведомленията им са пълни.

Поради това Комисията изпрати официални уведомителни писма на Белгия, България, Чехия, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия и Обединеното кралство, като поиска от тях да предоставят допълнителна информация. Понастоящем те разполагат с два месеца, за да отговорят.

Действащата Директива на ЕС за аудио-визуалните медийни услуги урежда координацията в целия ЕС на националното законодателство относно всички аудио-визуалните медийни услуги, както традиционните телевизионни предавания и услугите по заявка, така и платформите за споделяне на видеоклипове. Медийната среда обаче се промени драматично за по-малко от десетилетие. Милиони европейци, особено млади хора, гледат съдържание онлайн, при поискване и на различни мобилни устройства. Като взе предвид тези развития, през май 2016 г. Комисията предложи преразгледана Директива за аудио-визуалните медийни услуги, която включва нов подход към онлайн платформите за разпространение на аудио-визуално съдържание. През юни 2018 г. Европейският парламент и Съветът постигнаха политическо споразумение по преразгледаните правила, които впоследствие приеха през ноември 2018 г.

Основната цел на Директивата е да се създаде и гарантира правилното функциониране на единен европейски пазар за аудио-визуални медийни услуги, като същевременно се допринесе за насърчаването на културното многообразие, като се осигури подходящо равнище на защита на потребителите и се гарантира медийният плурализъм.

Свали приложението BNТ News
Свали приложението BNТ News
Топ 24
Най-четени
Посланикът на България в Съвета на Европа: Окончателната оценка на Венецианската комисия може да се очаква през декември
Посланикът на България в Съвета на Европа: Окончателната оценка на Венецианската комисия може да се очаква през декември
Френските книжарници са в тежка криза, остават затворени заради COVID кризата
Френските книжарници са в тежка криза, остават затворени заради COVID кризата