Драстично е спаднало водното ниво на Шабленското и Езерецкото езеро

Драстичен спад с около метър на водното ниво на Шабленското езеро и Езерецкото езеро установи екип на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) на 9 март по време на мониторинг на водолюбивите птици в Натура 2000 зона „Шабленски езерен комплекс“. В резултат на това голяма част от плитчините на влажните зони са пресушени, съобщиха от дружеството.

от БНТ
11:34, 19.03.2019
Чете се за: 01:13 мин.
У нас
драстично спаднало водното ниво шабленското езерецкото езеро

Тези места са ключови за пребиваването по време на миграция и гнездене на десетки видове водолюбиви птици, обект на опазване в Защитените местности „Шабленско езеро“ и „Шабленски езерен комплекс“, сред които белоока потапница, малък воден бик, червена чапла и много други. Тези видове вече са загубили гнездовите си местообитания, тъй като гнездят в тръстиковите масиви по ръба на водоема.

Драстичният спад на нивото ще повлияе негативно и на ихтиофауната в двете езера (Шабленско и Езерецко), които губят традиционните си по-плитки места за хвърляне на хайвер.

Шабленския езерен комплекс и разположеното в съседство Дуранкулашко езеро са включени с Рамсарската конвенция като влажни зони с международно значение.


;

От БДЗП съобщават, че след разговор с представители на РИОСВ са получили устна информация, че изпускането е станало чрез прокопаване на канал в пясъчните дюни с помощта на багер и че за тази дейност има официално разрешение от РИОСВ-Варна, издадено във връзка с писмо на община Шабла по повод наводнени помещения в резиденция „Шабла“. Каналът е широк 15-20 метра, което означава, че на практика не е имало реален контрол на изтичането на езерата, са категорични от дружеството. Към момента този канал не е затворен и ландшафтът не приведен в първоначалното си състояние. Изтичането е преустановено по естествен път, поради изравняване на водните нива на езерата и на морето.

От Българското дружество за защита на птиците припомнят, че изпускането на водни маси от езерата противоречи на целта за обявяване на защитената местност и не е предвидено в плана ѝ за управление. Изпускането на водни маси от Шабленския езерен комплекс в установените мащаби противоречи и на целите и предмета на опазване на защитената зона за птици.

Втори негативен фактор е и фактът, пресушаването е съпроводено и с опожаряване на голяма част от тръстиковите масиви в района на Шабленското езеро. Мащабите на опожаряването за изключително големи – касае се за няколко стотин декара опожарена влаголюбива растителност. Паленето на масивите с водна и влаголюбива растителност е забранено според заповедта за обявяване на Защитената зона.

В момента е отворен канал за изтичане и на разположеното в близост Дуранкулашко езеро, но за щастие нивата на отток там са много по-слаби, поради специалното съоръжение (шлюз), изградено за тази цел.

БДЗП изпрати официален сигнал до РИОСВ-Варна и МОСВ и очаква писмена информация по случая.

Свали приложението BNТ News
Свали приложението BNТ News
Топ 24
Най-четени
Продължава издирването на 2-годишното дете от Равнец
Продължава издирването на 2-годишното дете от Равнец
Почина бившият министър на образованието доц. Игор Дамянов
Почина бившият министър на образованието доц. Игор Дамянов