Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ

КС реши: Назначението на Кирил Петков за служебен министър е противоконституционно

Иво Никодимов
от Иво Никодимов
11:50, 27.10.2021 (обновена)
7386
Чете се за: 07:07 мин.
У нас
спецпрокуратурата проверява казуса гражданството кирил петков
Снимка: Архив/БГНЕС
Слушай новината

Днес, 27 октомври 2021 г., Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 18 от 2021 г., с което обяви за противоконституционен Указ № 129 от 10.05.2021 г. (обн. ДВ, бр. 39 от 12.05.2021 г.) на президента на Република България в частта, с която за служебен министър на икономиката е назначен Кирил Петков Петков.

Решението e прието с 11 гласа. Съдия Георги Ангелов подписа решението с особено мнение относно допустимостта. Мотивите на съда може да прочетете ТУК.

Делото беше образувано на 16 август 2021 г. по искане на 55 народни представители от 46-ото Народно събрание за установяване на противоконституционност на Указ № 129 от 10.05.2021 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 12.05.2021 г.) на президента на Република България в частта, с която за служебен министър на икономиката е назначен Кирил Петков Петков. Аргументът им е, че към момента на назначаването Петков освен български, е и гражданин на Канада, а Конституцията поставя изискване министрите да бъдат само български граждани.

С определение от 9 септември 2021 г. Конституционният съд допусна делото за разглеждане по същество. Тогава конституира като заинтересовани институции Народното събрание, президента на Република България, Министерския съвет, министъра на правосъдието и министъра на външните работи.

  • Конституционният съд изиска от президента на Република България да представи заверено копие от декларацията на Кирил Петков, подадена на основание чл. 110, във вр. с чл. 65, ал. 1 от Конституцията при неговото назначаване като министър от служебното правителство с цитирания по-горе указ.

  • КС изиска от министъра на правосъдието да представи документ, удостоверяващ наличието или липсата на българско гражданство на Кирил Петков в момента на издаване на указа на президента за назначаване на служебно правителство – 10 май 2021 г., а след това - изиска от министъра на външните работи по дипломатически път да поиска писмена информация от компетентен държавен орган на Канада, удостоверяващ наличието или липсата на канадско гражданство на Кирил Петков Петков към същата дата.

  • Съдът изиска от Кирил Петков да представи официален писмен документ от компетентния държавен орган на Канада, удостоверяващ освобождаване от канадско гражданство с посочена дата на освобождаването.

От представилите становища и правни мнения по делото единствено президентът на Република България поддържа, че искането следва да бъде отклонено като недопустимо поради "отпадане предмета на делото“. Намира, че преустановяването на функционирането на служебното правителство, назначено с Указ № 129 от 10.05.2021 г., „засяга настоящото оспорване“. Излагат се аргументи, че с издаването на Указ № 244 от 14.09.2021 г. (обн., ДВ., бр. 77 от 16.09.2021 г.), с което е назначено ново служебно правителство, предходното служебно правителство е преустановило съществуването си, поради което предметът на делото е изчерпан и искането се явява недопустимо.

  • Президентът посочва, че в практиката си Конституционният съд нееднократно е отчитал, че последиците от акта, предмет на конституционен контрол, трябва да съществуват към момента на произнасянето. Поддържа, че отменянето или изменянето на акта, предмет на контрол по чл. 149, ал. 1, т. 2 от основния закон влече недопустимост на производството и това се отнася до всички атакувани по този ред актове - както нормативни, така и ненормативни.

Казусът с гражданството на Кирил Петков се проверява от Специализираната прокуратура

По съществото на делото президентът посочва, че Указ № 129 от 10.05.2021 г. в частта, в която за служебен министър на икономиката е назначен Кирил Петков Петков е конституционносъобразен, тъй като е издаден от правоимащ субект, черпещ своите правомощия пряко от Конституцията, че този субект има правомощието да назначава министри в служебно правителство и издаването на указа се предхожда от писмена декларация, представена от кандидата, съдържаща информация, че последният отговаря на изискванията на чл. 110 от Конституцията. Според президента, „установяването на факт, свидетелстващ за неизпълнение на конституционно изискване от страна на кандидата, би имало правни последици за самия кандидат и не е задължително това да се отрази на конституционността на указа“.

В писмените правни мнения на проф. д-р Даниел Вълчев, проф. д-р Пламен Киров и доц. д-р Наталия Киселова е обоснована тезата, че правният интерес не е отпаднал и делото следва да бъде решено по същество. И тримата изтъкнати специалисти се позовават на обстоятелството, че указът на президента за назначаване на служебно правителство е ненормативен акт и като такъв, евентуалната му противоконституционност би имала действие от момента на влизането му в сила.

  • Специалистите приемат, че моментът, към който следва да се преценява дали Кирил Петков е отговарял на условията, предвидени в чл. 110, във вр. с чл. 65, ал. 1 от Конституцията, е денят на влизане в сила на указа, с който е назначен за служебен министър, а именно - датата на назначаване на служебното правителство - 10.05.2021 г.

Кирил Петков за гражданството си: Важно е да може да ме конституират, искам да кажа и моята гледна точка

В правното мнение на проф. д-р Пламен Киров се посочва, че конституционното дело продължава да има предмет и е налице правен интерес от разглеждането и решаването на конституционния спор по същество.

Излагат се аргументи, свързани не само с разрешението, дадено от Конституционния съд в тълкувателно решение № 3 от 28.04.2020 г. относно правните последици от обявяване на ненормативни актове за противоконституционни, но и с факта на издадените от служебния министър различни по характер и брой актове с правно значение. Всички те са на основание чл. 115 от Конституцията. Проф. д-р Пламен Киров, позовавайки се на постъпилите и приети доказателства по делото, застъпва извод за противоконституционност на оспорената от вносителя част от Указ № 129 от 10.05.2021 г.

Кирил Петков представи документи, от които е видно, че заявлението му за отказ от канадско гражданство е подадено на 21 април 2021 г., когато е платена и таксата за обработка на документите. Освободен е от канадско гражданство на 20 август 2021 г., за което съответно е уведомен на 1 октомври 2021 г.

Свали приложението BNТ News
Свали приложението BNТ News
Топ 24
Най-четени
Лекари сигнализират, че болниците са под натиск, а човешкият ресурс се изчерпва
Лекари сигнализират, че болниците са под натиск, а човешкият ресурс се изчерпва
Милен Митев е новият генерален директор на БНР
Милен Митев е новият генерален директор на БНР