Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ
НОВИНИ
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ

МОСВ публикува за обществено обсъждане цели за опазване на нови 11 защитени зони от "Натура 2000"

bnt avatar logo
от БНТ
14:30, 25.01.2022
Чете се за: 03:52 мин.
Екология
мосв публикува обществено обсъждане цели опазване защитени зони натура 2000
Слушай новината

Продължава процесът по разработване на специфични и подробни природозащитни цели за защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000". Министерството на околната среда и водите публикува за обществено обсъждане такива цели за нови 11 защитени зони. Те са разработени от експертен екип под ръководството на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН.

Опазването на ниво защитена зона представлява набор от конкретни цели, които трябва да бъдат изпълнени, за да се гарантира, от една страна, дългосрочното опазване на типовете природни местообитания и видовете в зоната, а от друга – че тя допринася по най-добрия възможен начин за постигане или поддържане на благоприятното състояние на съответния тип природно местообитание и вид в биогеографския регион и страната. Тези цели са основата за определяне на мерките за опазване и се основават на научни познания и качествена информация за състоянието на съответната зона, видовете и природните местообитания, предмет на опазване в нея, както и за основните въздействия и заплахи, които могат да им повлияят.

Подробна информация за специфичните цели на опазване и самите документи можете да видите ТУК

Активното участие на всички компетентни органи, заинтересовани страни и широката общественост е от ключово значение при утвърждаването на природозащитни цели за зоните от екологичната мрежа "Натура 2000".

Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения, препоръки и коментари в срок до 22.02.2022 г. на адрес Министерство на околната среда и водите 1000, гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" 22, както и на ел. поща - edno_gishe@moew.government.bg

Министерството на околната среда и водите припомня, че все още не са изтекли сроковете за предоставяне на становища, предложения, препоръки и коментари по предходните пакети от специфични и подробни природозащитни цели за защитени зони, които са както следва:

До 31.01.2022 г. за 15 защитени зони, публикувани ТУК

До 11.02.2022 г. за две защитени зони, публикувани ТУК

Предоставянето за обществено обсъждане на специфични и подробни природозащитни цели за защитените зони от "Натура 2000" е възприетият от МОСВ подход в процеса на приемането им.

Към момента общият брой на зоните, за които е възложено разработването на специфични и подробни природозащитни цели, е 86. В процес на приемане са разработените специфични цели за 43 защитени зони, от които вече 41 са предложени за обществено обсъждане.

Разработването на специфичните и подробни цели на опазване за всички останали защитени зони е предвидено да бъде направено в рамките на проектно предложение, включено в проекта на Плана за възстановяване и устойчивост.

Документите са подготвени в съответствие с одобрената от министъра на околната среда и водите Концепция за разработване на специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за зони от екологичната мрежа "Натура 2000".

Те са разработени конкретно за всяка защитена зона в изпълнение на насоките на Европейската комисия за постигане на пълно съответствие с изискванията на Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и на Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици и са разработени конкретно за всяка защитена зона.

Свали приложението BNТ News
google play badge
Свали приложението BNТ News
app store badge
Топ 24
Най-четени
ВКС потвърди присъда от 4,5 г. затвор за смъртта на 18-годишния Алекс от Бяла
ВКС потвърди присъда от 4,5 г. затвор за смъртта на 18-годишния Алекс от Бяла
БНТ и ЮНЕСКО със съвместен проект за популяризиране на българското културно наследство
БНТ и ЮНЕСКО със съвместен проект за популяризиране на българското културно наследство