Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ
НОВИНИ
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ

ВСС актуализира мерките срещу COVID-19 за съдилищата

Иво Никодимов
от Иво Никодимов
15:32, 16.04.2020
Чете се за: 02:38 мин.
Сигурност и правосъдие
всс актуализира мерките covid съдилищата

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие актуализирани решения за мерките за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 за съдилищата у нас.

Измененията са следните:

1. Обявяват се за изгубили значение т. 1, 2 и 3 от мерките за превенция и ограничаване на разпространението на COVID-19 на съдилищата на територията на Република България, приети с решение на Съдийската колегия по протокол № 9/15.03.2020 г., допълнени и актуализирани с протокол № 10/16.03.2020 г., от работно заседание на 26.03.2020 г. и с протокол № 11/31.03.2020 г., наричани за краткост „Мерките", считано от влизане в сила на изменението на чл. 3, т. 1 със ЗИД на ЗМДВИП (обн. ДВ бр. 34/09.04.2020 г.). (Нова, решение на СК по протокол № 13/14.04.2020 г.)

2. Решение на СК на ВСС, протокол № 13/14.04.2020 г.

3. Решение на СК на ВСС, протокол № 13/14.04.2020 г.

4. Всички дела, извън посочените в приложението към чл. 3, т. 1 от ЗМДВИП да бъдат отсрочени и насрочени в най-кратък срок, след приключване на извънредното положение. (Изм. решение на СК по протокол № 13/14.04.2020 г.)

5. Отм. решение на СК на ВСС, протокол № 12 /07.04.2020 г.)

  • Образуването и администрирането на дела се извършва при спазване на ограниченията по т. т. 10, 11, 12, 13 от решението на Съдийската колегия по Протокол № 9/15.03.2020 г. и при съобразяване на съществуващия кадрови и технически ресурс в съответния орган на съдебната власт. (Нова, решение на СК на ВСС, протокол № 12 /07.04.2020 г.)
  • Произнасянето в закрито заседание да се извършва по възможност дистанционно, а ако това е невъзможно, в графика на съдебния състав по дежурство. (Нова, решение на СК на ВСС, протокол № 12/07.04.2020 г.)

6.Подаването на всякакъв вид документи се извършва по пощата или по електронен път.

7. Справките по дела се извършват само по телефоните, обявени на сайтовете на съдилищата или по електронен път на обявените от тях електронни адреси.

8. Задължава органите на съдебна власт да публикуват на официалните си електронни страници информация относно създадената организация в условията на обявеното извънредно положение.

9. Отм., решение на СК на ВСС, протокол № 11/31.03.2020 г.

10. Забранява се достъпът в съдебните сгради на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела, съгласно приложението към чл. 3, т. 1 от ЗМДВИП. (Изм. решение на СК на ВСС, протокол № 13/14.04.2020 г.)

11. Задължава административните ръководители да създадат организация за обезпечаване работата на съдилищата, като утвърдят графици за дежурства на съдиите, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебните служители, и служители в Агенция по вписванията и служители при държавен съдебен изпълнител, които се намират в съдебните сгради. (Доп. решение на СК по протокол № 10/16.03.2020 г.)

12. Забранява се достъпът на магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебни служители, служители в Агенция по вписванията и служители при държавен съдебен изпълнител, които се намират в съдебните сгради, с изключение на ангажираните по дежурства съобразно графика за работа, изготвен от административните ръководители на органите на съдебна власт. (Доп. решение на СК по протокол № 10/16.03.2020 г.)

13. Указва на съдиите, че следва да работят дистанционно по обявените за решаване дела, като административните ръководители трябва да създадат съответната организация за това. (Изм., решение на СК на ВСС, протокол № 12 /07.04.2020 г.)

  • При спазване на ограниченията на т. т. 10, 11, 12, 13 и при създадена от съответния административен ръководител организация, изготвените и подписани съдебни актове могат да се предават за вписване в съответните книги и присъединяване към деловодната програма. (Нова, решение на СК на ВСС, протокол № 12 /07.04.2020 г.)
  • При възможност изготвените съдебни актове могат да бъдат публикувани на интернет страниците на съдилищата, като съобщения до страните да не се изпращат за времето на извънредното положение. (Нова, решение на СК на ВСС, протокол № 12 /07.04.2020 г.)
  • По висящите дела и новообразуваните дела следва да се предприемат възможните действия за пренасрочване и насрочване при спазване на ограниченията по т. т. 10, 11, 12, 13 от решението на Съдийската колегия по Протокол № 9/15.03.2020 г. Отсрочените от съдебно заседание производства следва да бъдат насрочени преди образуваните през периода на обявеното извънредно положение. (Нова решение на СК на ВСС, протокол № 12 /07.04.2020 г.)

14. След отпадане на извънредното положение, ЗАДЪЛЖАВА административните ръководители да изготвят справки относно извършената от съдиите работа – брой написани съдебни актове.

15. Задължава административните ръководители на съдилищата да организират извършването на всички административни услуги на принципа на „едно гише“, физически разположено максимално близо до входа на съдебната сграда като осигурят непрекъснатото му обезпечаване с необходимите предпазни средства срещу разпространение на инфекцията.

16. Задължава административните ръководители на съдилищата да организират ползването на съдебна зала (по възможност само една), находяща се в максимална близост до входа на съдебната сграда, и я обезпечат с необходимите предпазни средства срещу разпространение на инфекцията. Ако в една сграда има повече от един орган на съдебна власт, по възможност да се ползва само една съдебна зала.

17. Преустановява се връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по всички дела, с изключение на делата съгласно приложението към чл. 3, т. 1 от ЗМДВИП за периода на обявеното извънредно положение. (Изм. решение на СК на ВСС, протокол № 13/14.04.2020 г.)

18. Призовките и съобщенията за делата съгласно приложението към чл. 3, т. 1 от ЗМДВИП съгласно приложението към чл. 3, т. 1 от ЗМДВИП да се извършват по телефон или по електронен път. (Изм. решение на СК на ВСС, протокол № 13/14.04.2020 г.)

19. Отм. решение на СК на ВСС, протокол № 13/14.04.2020 г.

Свали приложението BNТ News
google play badge
Свали приложението BNТ News
app store badge
Топ 24
Най-четени
СЗО: Следващите седмици ще са критични за Европа
СЗО: Следващите седмици ще са критични за Европа
Спецпрокуратурата ще протестира домашния арест на Нено Димов
Спецпрокуратурата ще протестира домашния арест на Нено Димов