Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ

Правила за участие в играта на БНТ " Кадър на деня" и „Емоциите които ни свързват“ по време на Световното първенство по футбол през 2022 година

Тези правила уреждат условията за участие и провеждане на играта с награди, която се организира от Българската национална телевизия, под името "Кадър на деня" и „Емоциите които ни свързват“. В нея могат да участват всички, които приемат условията за участие в играта и се регистрират по предвидения начин, указан на интернет-страницата www.bntnews.bg/sport. Всяко лице, регистрирало се за участие в играта /придобило статут на участник/, поема задължение да спазва правилата за участие. При изпълнение на условията за участие участниците в жребия имат еднакви възможности за получаване на награда. Резултатът от жребия е случаен. В играта с награди могат да участват всички физически лица, които имат постоянна или временна адресна регистрация в Република България. Участник в играта с награди не може да бъде юридическо лице.

Участниците в играта „Кадър на деня“ гласуват за избрани кадри от деня, публикувани на интернет-страницата www.bntnews.bg/sport., а наградите ще бъдат раздадени след теглене на жребий във вечерното студио - "Трето полувреме" след последния мач за деня. Участниците в играта „Емоциите които ни свързват“ изпращам видеа като съобщение във фейсбук страницата на БНТ: Спорт БНТ: https://www.facebook.com/Sport.BNT, а победителите се определят след гласуване в сайта и се оповестяват в студиото „Трето полувреме“ във всеки един петък от 2-та до 4-та седмица по време на първенството.

Закупуването на стоки, предоставянето на услуги или какъвто и да е залог не е условие за участие в играта с награди.
Организатор на играта е Българската национална телевизия с адрес: гр. София 1040, ул. "Сан Стефано" 29.

Играта ще започне на 20 ноември 2022 и ще продължи до 20 декември 2022 година включително с изтеглянето на последния печеливш.
Участник в играта е лице, което е попълнило задължителните полета с лични данни /име и фамилия, адрес, населено място, телефонен номер, електронна поща и др./, изпратени чрез интернет-страницата www.bntnews.bg/sport. В случай, че вписаните данни са непълни и/или неточни, организаторът си запазва правото да изключи участника от жребия. Организаторът си запазва правото да изключи от играта всички участници и свързаните с тях лица, за които се установи, че са злоупотребили със системата.

Организаторът не носи отговорност за каквито и да е последствия, които могат да бъдат причинени на участник в играта при евентуална злоупотреба с играта и системата за нейното провеждане, неактивност на услугата поради неправилно ползване, неактивност на услугата поради прекъсване на интернет-достъпа, прекъсване на електрическото захранване или други технически трудности, които биха могли да възпрепятстват временно или за по-дълъг период ползването на услугата.

В играта с награди не могат да участват служители и работещи в БНТ, както и членовете на техните семейства, включително лица, служители на спонсора/спонсорите на играта и членовете на техните семейства.

Участниците в играта ще могат да спечелят футболна топка-реплика на шампионата.

В играта "Кадър на деня" участниците гласуват за най-красивото и най-стойностното изпълнение/кадър на деня според тях. Вариантите за отговор винаги са три, като правилен отговор няма, а победителят зависи от субективния вот на участниците. Новите предложения за всеки ден се обявяват на живо в ефира на БНТ всяка вечер след последния мач за деня. Предложението, което получи най-много гласове от участниците, е определено за " Кадър на деня ". Победителят в играта се определя измежду участниците, които са гласували за получилия най-много гласове „Кадър на деня“. Ежедневният победител се обявява всяка вечер в предаването "Трето полувреме" след последния мач за деня. Първите предложения на шампионата ще бъдат обявени в предаването "Трето полувреме" след мача на откриването между Катар и Еквадор. Тегленето на победителя е на живо в ефира на БНТ. Тегленето на жребия ще се извършва от комисия, назначена от организатора на играта, съставена от водещ, редактор и режисьор на предаването. Жребият се тегли с помощта на компютър, на принципа на случайния избор на номера на участника, участвал в играта.

В играта "Емоциите, които ни свързват"  зрителите в социалните мрежи изпращат кратки видеа като съобщение във фейсбук страницата на БНТ: Спорт БНТ: https://www.facebook.com/Sport.BNT,. Те могат да бъдат на различна тематика (най-шумна агитка, най-нестандартно място за гледане на мач, най-интересна хореография и др). Всеки ден в студиото  „Трето полувреме“ на късния мач, редакционния екип прави подбор и излъчва в ефир най интересните 2-3 от тях.  Първите предложения ще бъдат обявени в предаването "Трето полувреме" преди мача от третия ден : Мексико - Полша Номинираните всеки ден предложения до петък в първата седмица на първенството, ще бъдат публикувани в сайта за световното първенство за гласуване. Гласуването ще продължи на сайта до петък на следващата седмица от първенството. Видеото получило най-много гласове ще спечели награда. Освен това чрез жребии двама от всички гласували през въпросната седмица (независимо за коe от видеата) също ще получат награда. Играта продължава на същия принцип и през 3-тата и 4-тата седмица от шампионата.
 
За резултатите от игрите с награди и за изтеглените имена участниците ще бъдат уведомени чрез интернет-страницата или съответната мрежа , в срок от 24 часa след изтеглянето на жребия или определянето на победителя. Победителите ще бъдат уведомени за получаването на наградата по телефона и/или писмено на адреса, посочен при попълването в приложението на интернет-страницата. При лично получаване награденият може да получи наградата след представяне на документ за самоличност и на уведомление за наградата. В случай, че награденият е непълнолетно лице наградата може да бъде получена от неговите родители или настойници. Срокът за получаването на наградите е до 20 дни след уведомлението. След изтичане на посочения срок награди не се раздават, а награденият губи правото си да изисква получаване на награда. За неполучените награди не се провежда повторен жребий. Всички награди са прехвърляеми върху други лица при условие, че изтегленото лице представи нотариално заверена декларация за прехвърлянето на наградата върху друго лице, която трябва да съдържа лични данни: име, фамилия, адрес по постоянна регистрация на изтегленото лице и на лицето, върху което се прехвърля наградата. За да получи наградата си, печелившият следва да удостовери самоличността си в момента на предаване на наградата, както и да попълни декларация за нейното получаване.  Ако изтегленото лице откаже да получи наградата или награденият не приеме или не предостави необходимите данни, ще се счита, че не желае да получи наградата.

Посочените лични данни са с цел идентификация на изтегленото лице и евентуално изпращане на  наградите, както и за целите на директния маркетинг. С предоставянето на данни на www.bntnews.bg/sport  участниците в играта дават изричното си съгласие на БНТ да публикува и да поддържа получените лични данни за нуждите на тази игра, както и за целите  на директния маркетинг, в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Политиката за защита на личните данни, във връзка с играта, са неразделна част от тези правила.
В случай на какъвто и да е спор или неяснота, правилата, публикувани на интернет-страницата www.bntnews.bg/sport  са с предимство по отношение на всички други публикации, независимо дали в печатна, електронна или каквато и да е друга форма.

Електронният адрес за рекламации е: sport@bnt.bg.