НОВИНИ

​Сметната палата провери как партиите са похарчили 35,8 млн. лв. през 2015 г.

Сметната палата приключи ежегодния си одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическите партии - за 2015 г. Одитирани са 30 партии, получили държавна субсидия, ползвали предоставени от държавата и общините помещения или участвали в избори, както предвижда Закона за политическите партии.

bnt avatar logo
от БНТ
11:37, 18.01.2017
Чете се за: 01:21 мин.
У нас
​сметната палата провери партиите похарчили 358 млн 2015

Резултати от одита:

За 2015 г. 28 партии са получили общо 35 758 хил. лв. държавна субсидия, която е с най-голям относителен дял при финансиране на дейността им, а 22 партии са ползвали 793 помещения - държавна и общинска собственост, като за наеми са изплатени 975 хил. лв.

  • Не са установени нарушения на ЗПП относно предоставяне от партиите на средства от държавната субсидия за обезпечения на вземания на трети лица.
  • Проверените средства от членски внос съответстват на отчетените от политическите партии, с изключение на една партия, неотчела членски внос в размер на 1 730 лв.
  • 14 политически партии са получили дарения на обща стойност 921 хил. лв. Декларациите за произхода на дарените средства от физически лица в размер над една минимална работна заплата са оповестени в публичните регистри на интернет страниците на партиите.

Пет партии са формирали приходи и са извършили разходи във връзка с извършвана и декларирана от тях стопанска дейност, при спазване на изискванията на ЗПП.

Девет партии са направили дарения в общ размер на 493 хил. лв. на фондации, за благотворителност, за обучение, подпомагане на нуждаещи се от лечение лица и др. За това са ползвали средства, както от държавна субсидия, така и от собствени приходи.

Формираните приходи и извършените разходи от одитираните партии са документално обосновани, осчетоводени са по съответните счетоводни сметки от индивидуалния сметкоплан на всяка партия при спазване на счетоводната ù политика и са отразени в годишните финансови отчети на одитираните партии.

Проверените извършени разходи са оценени като присъщи за дейността на политическа партия.

Констатирано е несъответствие по съществен аспект от управлението на имуществото от политическите партии, а именно:

- Неплащане на наемната цена за повече от три месеца за ползвани от 9 партии държавни и общински помещения по 85 договора. Създадени са предпоставки за прекратяване на договорите за наем от наемодателите съгласно чл. 32, ал. 3 от Закона за политическите партии.

11 партии отчитат неразплатени задължения за наемни вноски в размер на 83 хил. лв., като част от тях в размер на 28 хил. лв. са изплатени през 2016 г.

Извършени са проверки дали се ползват по предназначение 44 имота на територията на Варна и Пловдив, предоставени на 12 партии от държавата и общините. За 9 предоставени имота на 2 партии е установено, че се ползват съвместно по сключени договори с трети лица – за осъществяване на партийна дейност, в съответствие с изискванията на ЗПП.

Одитираните политически партии са създали публичен регистър на интернет страниците си. Възникналите обстоятелства от дейността им през 2015 г., определени за вписване по реда на ЗПП, са публикувани в публичните им регистри.

Одитният доклад за извършения одит е публикуван на интернет страницата на Сметната палата на адрес: www.bulnao.government.bg.

Свали приложението BNТ News
google play badge
Свали приложението BNТ News
app store badge
Топ 24
Най-четени
Сложна зимна обстановка и в Испания
Сложна зимна обстановка и в Испания
Дърво падна и затисна кола в Хасково от дебелия сняг (СНИМКИ)
Дърво падна и затисна кола в Хасково от дебелия сняг (СНИМКИ)