Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ

Гълъб Донев назначи 25 заместник-министри

от БНТ
21:15, 03.08.2022
Чете се за: 17:35 мин.
У нас
гълъб донев назначи заместник министри
Снимка: БГНЕС

Служебният премиер Гълъб Донев назначи със своя заповед от днес 25 заместник-министри.

На длъжността заместник-министър на енергетиката е назначен Еленко Божков. Божков е завършил ВМЕИ "Ленин" - София. Бил е член на ДКЕВР. Заемал е длъжността главен секретар на Министерството на енергетиката от 1995 до 1997 година. Бил е изпълнителен директор на "Енергопроект", както и член на Надзорния съвет на "Енел – Марица Изток 3".

Мария Павлова е назначена на длъжността заместник-министър на правосъдието. Павлова е завършила специалност "Право" в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Била е следовател в Национална следствена служба, чийто говорител е в периода 2018 - 2019 година, а от 2019 до 2020 година е ръководител на звено "Аналитично" в НСлС. От февруари 2022 до настоящия момент е завеждащ специализиран отдел 01 в Национална следствена служба. Била е служебен министър на правосъдието през 2017 година и служебен заместник-министър на правосъдието в периода май 2021 – януари 2022 година.

Ренета Колева и Петър Димитров са назначени за заместник-министри на околната среда и водите.

Ренета Колева е назначена за заместник-министър на околната среда и водите като същия пост е заемала в периода май 2021 – декември 2021 година и от февруари 2017 до май 2017 г. В периода септември 2014 – юли 2022 година е била изпълнителен директор на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Преди това Колева е била директор на дирекция "Административно-правно и финансово обслужване" в ПУДООС. Завършила е право в Нов български университет.

Петър Димитров е магистър по хидромелиоративно строителство. Бил е заместник-министър на околната среда и водите в периода май 2021 – февруари 2022 година. От 2003 до 2020 година е заемал различни длъжности в Басейнова дирекция Дунавски район с център град Плевен, като от 2015 до 2020 година е бил неин директор, както и от февруари тази година до момента.

За заместник-министър на електронното управление е назначен Благовест Кирилов. Притежава магистърски степен по специалностите "Индустриален мениджмънт", "Стопанско управление", "Индустриално управление" и "Бизнес администрация", като последните две са придобити в Германия. Кирилов има редици специализации в сферата на международното право и енергийния мениджмънт. Бил е народен представител в 45-ото, 46-ото и 47-ото Народно събрание. Заемал е ръководни длъжности в различни компании.

Петър Бучков и Петър Георгиев са назначени за заместник-министри на младежта и спорта.

Бучков е бил изпълнителен директор на Българската платформа за международно развитие в периода от 2018 до 2022 година. Две години преди това работи като експерт в държавната администрация на Министерството на външните работи. Бакалавър е по специалността "Връзка с обществеността", магистър по публични комуникации и защитава докторантура по убеждаваща комуникация от СУ "Климент Охридски".

Георгиев е доцент и член на факултетния съвет на Факултет "ПБЗН" към Академията на МВР в София. Притежава богат управленски опит в спортната сфера като е бил изпълнителен директор на Обединен спортен клуб "Левски" от 1995 до 1998 година, председател на Управителния съвет на ФК "Левски-Спартак" от 2004 до 2007 година, бил е и член на експертния съвет към министъра в Министерството на физическото възпитание и спорта от 2009 до 2013 година. Петър Георгиев е хоноруван преподавател в Академията на МВР и в Нов български университет.

Борислава Танева и Пламен Славов ще изпълняват длъжността заместник-министър на културата. И двамата са заемали същия пост през 2021 година.

Борислава Танева преподава от 1990 г. в Националната музикална академия, където е професор по пиано в клавирната катедра, а от 2016 г. е заместник-ректор по художественотворческата и международна дейност. Завършва Националната музикална академия като е специализирала в Милано. Танева концертира активно в Европа, Бразилия и Израел, член е на Управителния съвет на Национален фонд "Култура", основател е и заместник-председател на швейцарско-българската асоциация за култура SBAC, базирана в Женева.

Пламен Славов е доцент по история и по национална сигурност в Пловдивския университет. В периода 2015-2021 г. е общински съветник в Общински съвет Карлово, а преди това е народен представител в 42-ото, 40-ото и 38-ото Народно събрание. Бил е също заместник-кмет по образованието, културата и социалните дейности в община Карлово за периода 2001-2003 г., а от 1995 до 1997 година е председател на Общинския съвет в Карлово.

Надя Младенова е назначена за заместник-министър на образованието и науката. От 2017 г. досега е заемала длъжността началник на кабинета на вицепрезидента на Република България. Преди това е била началник на кабинета на министъра на образованието и науката в периода юли 2013 – август 2014 година. Притежава задълбочена експертиза в сферата на европейските въпроси. По образование е историк, завършила е СУ "Св. Климент Охридски".

За заместник-министър на образованието и науката е назначена Албена Чавдарова. Тя е дългогодишен университетски преподавател, като от 2008 г. досега е професор по "История на педагогиката и българското образование" към Факултет педагогика при СУ "Св. Кл. Охридски". В периода 2011 – 2015 година е била заместник-ректор на СУ по информационни дейности, академичен състав и администрация. Доктор е на педагогическите науки, има също така защитена дисертация за образователно-квалификационна степен доктор към Лайпцигския университет. Член е на Съюза на учените в България.

В Министерството на финансите са назначени двама заместник-министри – Людмила Петкова и Даниела Добрева.

Петкова заема длъжността за трети път като в периодите юни 2013 – август 2014 година и септември-декември 2021 г. е била заместник-министър на финансите. От 2000 до 2010 година Людмила Петкова изпълнява ръководни длъжности в данъчната администрация. От април 2010 г. е директор на дирекция "Данъчна политика" в Министерството на финансите, каквато е и до този момент. От 2019 г. е председател на Групата "Кодекс за поведение" (Данъчно облагане на предприятията) към Съвета на ЕС. Притежава магистърска степен в специалност "Икономика и управление на търговията" от УНСС. Специализирала е в областта на европейската административна практика.

Даниела Добрева е магистър по икономика, специалност "Счетоводство и контрол" в Университета за национално и световно стопанство. До този момент Добрева е била съветник към кабинета на подуправителя, ръководещ управление "Емисионно" в Българската народна банка. Даниела Добрева е била директор на дирекция "Фискални услуги", управление "Банково" в БНБ. Тя е била и началник на отдел "Касови потоци на бюджета" в Българската народна банка.

В Министерството на труда и социалната политика като заместник-министри са назначени Надя Клисурска-Жекова, проф. Емил Мингов и Наталия Ефремова.

Надя Клисурска-Жекова е била заместник-министър в МТСП в периода 12.05.2021 - 31.12.2021 година. Тя е била народен представител в 44-ото Народно събрание. Работила е в общинските администрации на Стрелча и Пазарджик. Два последователни мандата е била общински съветник в Пазарджик. От 2015 до април 2021 година е част от адвокатската колегия в града. Завършила е право във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" и специалност "Български език и история" в ПУ "П. Хилендарски".

Професор Емил Мингов е юрист, доктор по право. Завършил е висшето си юридическо образование в Софийския университет "Св. Климент Охридски". През 1995 г. е бил секретар на Националния съвет за тристранно сътрудничество към Министерския съвет. Мингов е бил директор на Националната агенция за помирение и арбитраж към МТСП, както и ръководител на Инспектората на министерството. В периода 2010-2022 година проф. Мингов е член на Надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж, а между 2012 и 2021 година участва в Надзорния съвет на Гаранционния Фонд за вземанията на работниците при несъстоятелност на работодателя.

Наталия Ефремова е експерт с дългогодишен опит в управлението на средства от Европейския съюз. До този момент е била заместник-главен директор в Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" в МТСП, която изпълнява функциите на Управляващ орган на Програма "Развитие на човешките ресурси" (2021-2027 година). В периода 2012-2016 г. е била главен директор на същата дирекция.

За заместник-министър на земеделието е назначен Георги Събев. Притежава дългогодишен опит в сферата на европейските политики по земеделие, селско стопанство, развитие на селските райони, рибарство и международна търговия. Бил е заместник-министър на земеделието, храните и горите в периода юни 2021 – декември 2021 г. Икономист е по образование, завършил е Аграрния университет в Пловдив.

Поста на заместник-министър на земеделието поема също Крум Неделков. В периода май 2021 – декември 2021 г. е заемал длъжността зам.-министър на земеделието, храните и горите. Дългогодишен университетски преподавател, като от началото на 2020 година до момента е заместник-декан по учебно-методичната дейност на Ветеринарномедицинския факултет при Тракийския университет. Завършил е ветеринарна медицина в същия университет.

За заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството е назначен Захари Христов. Същата длъжност е заемал в периода юни – октомври 2021 г. Работил е в Агенция "Пътна инфраструктура", както и в частния сектор. Магистър е по Бизнес администрация от ПУ "Паисий Хилендарски".

Поля Занева-Димитрова също поема поста заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. По образование е юрист. В периода 2002 – 2007 година е адвокат към Софийска адвокатска колегия. Работила е в администрацията на Столична община, Направление "Архитектура и градоустройство", както и в Комисията за защита на конкуренцията.

В министерството на отбраната са назначени Катерина Граматикова и Теодора Генчовска на длъжността заместник-министри.

Катерина Граматикова притежава юридическо образование, специализирала е Общностно право на конкуренцията към King’s College, Лондон, и Корпоративно право на Съединените щати и Международно регулиране на търговията към Бостънски университет, филиал Лондон. Работила е в Комисията за защита на конкуренцията, както и в адвокатско дружество. От декември 2021 година до момента е била началник на политическия кабинет в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Теодора Генчовска е заемала поста министър на външните работи през периода декември 2021 – август 2022 г. Професионалната ѝ кариера стартира в Генералния щаб на Българската армия. Последователно преминава през всички нива, достигайки до началник на отдел "НАТО и Европейски съюз" в Министерството на отбраната. Била е съветник по отбраната последователно в Постоянното представителство на Република България в ЕС и Постоянната делегация в НАТО.

Костадин Коджабашев е назначен за заместник-министър на външните работи. Коджабашев е посланик с дългогодишен дипломатически опит. До този момент е бил извънреден и пълномощен посланик на Република България в Украйна. Костадин Коджабашев е бил извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Испания и Княжество Андора. Той е изпълнявал и длъжността генерален консул на Република България във Валенсия, Кралство Испания. Коджабашев има опит и като дипломат в Нигерия, Италия и други.

Ирина Щонова е назначена за заместник-министър на икономиката и индустрията. Притежава бакалавърска степен по икономика от Университета "Сейнт Олаф", Нордфийлд, САЩ, мениджърска степен по бизнес администрация от Университета "Станфорд", Пало Алто, САЩ и докторска степен по икономика от СУ "Св. Климент Охридски". В периода 2015-2021 година е вицепрезидент маркетинг и стратегии на американския телеком AT &T, където отговаря за разрастване на каналите за продажба, въвеждане и ценообразуване на нови продукти, финансово планиране и капиталови разходи. Две години преди това заема позицията директор "Обслужване на клиенти" на американската спътникова телевизия DirecTV (Лос Анджелис). Притежава опит в областта на финансовия надзор и бизнес развитието.

Д-р Александър Златанов за втори път е назначен за заместник-министър на здравеопазването. Той е заемал същия пост през 2021 г. До настоящия момент заема поста директор на РЗИ-Перник, а преди това в периода 2013 - началото на 2021 година е директор на РЗИ-София област. Дълги години е бил и заместник-директор на ЦСМП-София област. Висшето си образование получава в Медицинския университет в София.

Също със заповед на премиера Гълъб Донев са освободени 25-има заместник-министри.

Длъжността заместник-министър на образованието и науката напускат Ваня Стойнева, Генка Петрова-Ташкова и Мариета Георгиева, поста заместник-министър на културата освобождават Весела Кондакова и Юрий Вълковски, както и Жулиета Върлякова и Иван Кръстев като заместник-министри на труда и социалната политика.

От позицията заместник-министър на отбраната е освободен Йордан Божилов и Станимир Георгиев, а от длъжността заместник-министър на младежта и спорта – Диана Иванова и Владимир Харизанов.

Данаил Николов и Пламен Данаилов освобождават поста заместник-министър на енергетиката, а Тома Белев, Мария Ачкова и Николай Сиджимов поста заместник-министър на околната среда и водите. От Министерството на електронното управление са освободени заместник-министрите Адриана Попова и Александър Йоловски, от Министерството на земеделието заместник-министрите Момчил Неков и Стефан Бурджев.

Със заповеди на премиера поста заместник-министър на транспорта и съобщенията напускат Дилян Берковски и Божидар Костадинов. Ирена Димитрова и Васил Георгиев са освободени като заместник-министри на външните работи, а Димитър Йотов от поста заместник-министър на икономиката и индустрията.

Чуйте последните новини, където и да сте!
Последвайте ни във Facebook и Instagram
Следете и канала на БНТ в YouTube: https://go.bnt.bg/youtube

Свали приложението BNТ News
Свали приложението BNТ News
Топ 24
Най-четени
Кога ще има контрол върху незаконните павилиони в София?
Кога ще има контрол върху незаконните павилиони в София?
Антъни Иванов и Йосиф Миладинов са в състава на България за Европейското по плуване
Антъни Иванов и Йосиф Миладинов са в състава на България за Европейското по плуване