Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ
НОВИНИ
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ

Какво съдържа решението за изменение на Плана за възстановяване?

Цветелина Катанска
от Цветелина Катанска
07:12, 12.01.2023
Чете се за: 07:07 мин.
У нас
съдържа решението изменение плана възстановяване
Слушай новината

На продължило почти шест часа заседание вчера вечерта, депутатите от енергийната комисия постигнаха партийно съгласие по текст на решение, с което задължават Министерския съвет да преразгледа Плана за възстановяване и устойчивост в частта му, засягаща енергетиката.

В решението е заложено България да предоговори плана, като го съобрази с плана за намаляване на енергийната зависимост от Руската федерация - REPowerEU. Министерският съвет, чрез вицепремиера по управление, на европейските средства трябва да започне преговорите до края на март тази година.

Едно от изричните условия на Народното събрание е работата на въглищните централи да не бъде ограничавана до 2038 година. Също така планът трябва да бъде предоговорен в частта му, засягаща изграждането на паркове за батерии с общ капацитет 6000 мегавата. Вместо това парите трябва да отидат за нови възобновяеми енергийни източници, геотермална енергия и модернизиране на електропреносната и електроразпределителната мрежа.

Ето и целия текст на приетото решение от Енергийната комисия:

1. Задължава Министерския съвет чрез заместник-министър председателя по управление на европейските средства и министъра на енергетиката в срок до 31.03.2023 г. да предприеме всички необходими действия и на основание чл. 21 "Изменение на плана за възстановяване и устойчивост" от Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на съвета от 12 февруари 2021 г., включително и в редакцията му след постигнатото на 14.12.2022 г. политическо споразумение между Съвета и Европейския парламент относно изменения Регламент, въз основа на промяна в обективните обстоятелства, невъзможността на България да изпълни поетия ангажимент и с цел постигане на приоритетите на плана REPowerEU да отправи обосновано искане до Комисията, като направи предложение за изменение на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България и да постигне съгласие и предварителна положителна оценка от Европейската комисия относно изменение

на Плана за възстановяване и устойчивост на Р България в следните раздели:

- в раздел 2.Б. „Зелена България" , 2.Б.1 Нисковъглеродна икономика, реформа 10 - "Декарбонизация на енергийния сектор" /стр.113/ да отпадне поетият ангажимент за намаляване на въглеродните емисии от производство на електроенергия с 40% до края на 2025 г., вземайки изходните нива от 2019 г. Министерския съвет следва да предприеме такива действия, с които да гарантира привеждането на ангажиментите за декарбонизация (реформа 10 на НПВУ) в съответствие с общоевропейските цели, като се осигури работата на централите на въглища без ограничение поне до 2038 г.

2. Всички текстове от НПВУ и съпътстващите документи и законодателни инициативи, свързани с поетия ангажимент за намаляване на въглеродните емисии от производство на електрически енергия с 40% до края на 2025 г., взимайки изходните нива от 2019 г., отпадат.

3. Във връзка с преговорите Министерският съвет да договори максимално добри условия за Република България в сектор енергетика в съответствие с мерките и вазможностите за финансова подкрепа по Регламент (ЕС) 2021/241 за създаване на механизьм за възстановяване и устойчивост на новия план на EC - REPowerEU.

II.

1.в раздел 2.Б. "Зелена България, 2.Б. 1 Нисковъглеродна икономика, Реформа 10, "Инвестиция 8 - Национална инфраструктура за съхранение на електрическа енергия от ВЕИ /RESTORE/" /стр. 115/ да се преработи в грантова схема за батерии за физически и юридически лица с интензитет на помощта 50%.

2. в раздел 2.Б. "Зелена България", 2.Б. 1 Нисковъглеродна икономика, Реформа 8, Инвестиция 6 - "Схема в подкрепа на изграждането на минимум 1.4GW ВЕИ и батерии" /стр.108/ да се преработи, като отпадне подкрепата за ВЕИ и се преформулира като "Инвестиция в грантова схема за батерии за физически и юридически лица с интензитет на помощта 50%".

3. - в раздел 2.Б. "Зелена България", 2.Б.1 Нисковъглеродна икономика, Инвестиция 7: "Развитие на използването на геотермална енергия в България за производство на електрическа и топлинна енергия" - 171,5 млн. лв. да се пренасочат в раздел 2.Б. "Зелена България", 2.Б.1 Нисковъглеродна икономика, Инвестиция 1: "Енергийна ефективност в сграден фонд" - за многофамилни жилищни сгради, а останалата сума да се преформулира като грантова схема за физически и юридически лица с интензитет на помощта 50%

4. Възлага на Министерския съвет, чрез зам.-министър председателя по управление на европейските средства, чрез Централно координационно звено и в съответствие с чл.21 на Регламент 2021/241 да осигури пренасочване на всички текущо спестени средства при изпълнение на проектите от НПВУ, вкл. при тяхно приключване и/или прекратяване към Зелена България, компонент 4. Нисковъглеродна икономика и Проект "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд".

5. Възлага на Структурата за наблюдение и докладване по НПВУ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, да преразгледа за следващи приеми по компонент 4. Нисковъглеродна икономика, Проект подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд, както следва: - бюджетните лимити на териториално ниво/общини/ с оглед осигуряване провеждането на балансирана регионална политика; допустимостта на еднофамилните жилищни сгради; самоучастието на крайните бенефициенти, вкл. предвид предстояща реформа, дефиниция и критерии за "енергийна бедност" за домакинствата в Закона за енергетиката.

6. в раздел 2.Б. "Зелена България", 2.Б. 1 Нисковъглеродна икономика, Инвестиция 7: "Развитие на използването на геотермална енергия в България за производство на електрическа и топлинна енергия 200 млн. лв. да се пренасочат в раздел 2.Б. "Зелена България", 2.Б.1 Нисковъглеродна икономика, Инвестиция 1: "Енергийна ефективност в сграден фонд" - за многофамилни жилищни сгради, а останалата сума да се преформулира като грантова схема за физически и юридически лица с интензитет на помощта 50%

7. Реформа 11: "Подобряване на корпоративното управление на държавните компании в енергийния сектор", свързана с отделянето на собствеността на двата оператора ("Булгартрансгаз" ЕАД и ЕСО ЕАД) от корпоративната структура на Български енергиен холдинг да отпадне.

Чуйте последните новини, където и да сте!
Последвайте ни във Facebook и Instagram
Следете и канала на БНТ в YouTube

Свали приложението BNТ News
google play badge
Свали приложението BNТ News
app store badge
Топ 24
Най-четени
"Питай експерта": Има ли спад в доверието в криптовалутите?
"Питай експерта": Има ли спад в доверието в криптовалутите?
Показаха летяща електрическа лодка на изложението в Лас Вегас
Показаха летяща електрическа лодка на изложението в Лас Вегас