Ще задържа ли Либия български кораби заради съдебен спор?

Български кораби са заплашени да бъдат задържани на либийски пристанища заради съдебен спор за собствеността на либийски танкер, престоял две години на пристанище Бургас. Танкерът, чиято собственост оспорват българска компания и държавата Либия, е напуснал пристанище Бургас в края на миналата година, знамето му е свалено с помощта на Българската морска администрация и "Гранична полиция", и е предаден в ръцете на украински екипаж. Либия протестира решението пред българското външно министерство и ООН. Повече подробности за заплетения казус вижте от репортера ни Александър Марков.

Александър Марков
от Александър Марков
18:10, 07.01.2019
Чете се за: 05:33 мин.
У нас

Либийският танкер "Бадр" две години е предмет на съдебен спор между българската компания "Булгаргеомин" и либийската държава. Две години стои на пристанище Бургас, докато в края на декември миналата година след редица решения на Бургаския окръжен съд и последващи инстанции, корабът е предаден в полза на българската компания.

На 21 декември "Морска администрация" и "Гранична полиция" помагат на българската компания да се качи на кораба с частен съдебен изпълнител, свалят знамето на Либия, екипажът от индийци и либийски капитан са изпратени към Либия. На 2 януари тази година обаче, Върховният административен съд отсъжда, че претенциите на българската компания към либийския танкер са неоснователни.

Когато украинците от компанията "Булгаргеомин" се качват на 21 декември на кораба, те представят разрешително и удостоверение от консула на Панама в Пирея, в което се посочва, че този кораб ще пътува под Панамски флаг. Още на 21 и на 27 декември "Морска администрация" се обажда на консула и той потвърждава автентичността на документите.

В същото време обаче, паралелно в МВнР започват да пристигат една след друга протестни ноти от Либия, в които се посочва, че предаването на кораба в ръцете на българската компания е неправомерно и още на 23 декември Морската администрация на Либия издава заповед всички български кораби в либийски пристанища да бъдат задържани.

;

Според документи, предоставени ни от журналиста Георги Милков от в. "24 часа", който също прави разследване по темата, още на 23 пък в МВнР се получава вербална нота от Консулството на Панама в Пирея, в което се посочва, че документите на украинците от българската компания са фалшиви и анулирани. За съжаление, корабът вече отдавна е отплавал от пристанище Бургас.

Кап. Живко Петров, изпълнителен директор на ИА "Морска администрация": Качването на борда на кораба е на 21-и на база на представените документи, за които ние сме получили веднъж потвърждение. Качили са се новите собственици, техни представители, на които корабът е възложен. Ние чакаме на 27-и, тъй като след 21-и бяхме залети с ноти по имейла. И на тази база отправят последващо запитване представеното реджистри дали е валидно. Аз, като представител на "Морска администрация", смятам, че капитанът на пристанището си е упражнявал точно законовите правомощия, които е следвало да упражнява на база на представените му документи.

В момента, по неофициална информация, в София се намира представител на либийската държава, който води разговори с МВнР. На сайта на Морската администрация на Либия действително има съобщение, че България неправомерно е задържала и предала танкера в чужди ръце.

Георги Милков, журналист от в. "24 часа": Когато либийците ни обвиниха в пиратство, аз не исках да повярвам, че подобно нещо е възможно да се случи в Пристанище - Бургас, в една правова държава, която е член на ЕС и т.н., но когато започнахме да правим журналистическо разследване по този случай, за съжаление, се оказва, че либийците имат право до голяма степен, обвинявайки ни в пиратство, защото ЧСИ се качва на борда на чужд кораб и да свали държавен флаг - това е немислимо. Още повече с фалшифицирани документи, защото се оказва, че документите, които са представили за панамски флаг, всъщност са фалшифицирани, това го разбираме на базата на нота, която МвнР е получило от ген. консулство на Панама в Гърция.

Либийците са говорили и с нашето постоянно представителство в ООН. Има очаквания, че ще повдигнат въпроса и на други форуми и в други организации. Сега карта на движението на корабите в глобален мащаб показва, че танкерът "Бадр", преименуван на "Бдин", е на няколко морски мили от Бургас.

;

В разпространена позиция до медиите от "Булгаргеомин" съобщиха, че те са правоприемник на бившата държавна компания, наследила парични вземания от либийска страна. След дългогодишни опити, българската компания да получи дължащите й се суми, в крайна сметка е учредена морска ипотека на кораба "Бадр", като в присъствието и на двете страни в процедура на публична продан "Булгаргеомин" става собственик. Свалянето на флага и замяната на екипажа е след изричното решение на съда "Булгаргеомин" да стане легитимен собственик на кораба, посочват от там.

Ето и пълният текст на позицията на "Булгаргеомин":

По силата на договор от 2013 г., подписан от синдика на държавното предприятие „Булгаргеомин” ЕАД Христина Иванова Стамова, дружеството бе приватизирано, като всички активи, имуществени права, търговска марка и ноу хау на дружеството станаха собственост на „Булгаргеомин ЛТД” ДЗЗД (булстат 176482778). Според договора за покупко-продажба на предприятието „Булгаргеомин” ЕАД (в несъстоятелност) като съвкупност от вещи и имуществени прави, „Булгаргеомин ЛТД” ДЗЗД придоби вземания от трети лица, сред които вземане от Либия, а именно: 4 015 952 либийски динара, представляващи безспорни вземания от либийската страна 423 386 либийски динара, представляващи допълнително приети по протоколите като безспорни вземания 1 785 369 либийски динара, представляващи обезщетение, присъдени в полза на „Булгаргеомин” ЕАД по дело №729/1992 г. По отношение на третото вземане (1 785 369 либийски динара) Генерален народен комитет по правосъдие и обществена сигурност „Съдебна администрация” уведоми на 17.02.2004 г. спорещите страни, че делото е приключило, като Върховния съд е взел решение, че Либия следва да изплати на „Булгаргеомин” ЕАД сумата от 1 138 942 либийски динара заедно със законно установената лихва в размер на 5% годишно до пълното погасяване на задълженията. На 01.04.1995 г. Първоинстанциония съд в Триполи с председател Салим Фарис се произнесе по дело №729/1992 г., осъждайки Либия да заплати сумата от 1 138 942 либийски динара заедно със законно установената лихва в размер на 5% годишно до пълното погасяване на задълженията. Решението бе потвърдено от последната инстанция – Върховния съд. Допълнително прилагаме съдебно решение.

Видно от уведомление, изпратено до Министерството на финансите на Либия от синдика на „Булгаргеомин” ЕАД Христина Иванова Стамова и заверено от Министерството на външните работи и международно сътрудничество на Либия с дата 27.08.2013 г., либийската държава е надлежно уведомена по съответния ред, че на 16.05.2013 г. в съотвествие с определение от 11.04.2013 г. на Софийски градски съд, че е сключен договор между „Булгаргеомин” ЕАД и „Булгаргеомин ЛТД” ДЗЗД за продажба на предприятието „Булгаргеомин” ЕАД. Договорът легитимира купувача като правоприемник на всички права и активи, титуляр на които към момента на влизане в сила на договора е „Булгаргеомин” ЕАД.

От гореизложените факти, заверени документи и съдебни решения е видно, че „Булгаргеомин ЛТД” ДЗЗД е легитимен правоприемник на всички права и активи на „Булгаргеомин” ЕАД, в това число и на паричните вземания, дължими от либийската държава в полза на „Булгаргеомин” ЕАД.

В продължение на повече от 5 години „Булгаргеомин ЛТД” ДЗЗД прави опити за събиране на дължимите вземания чрез упълномощени за целта представители. В този период са правени десетки срещи с високопоставени лица от компетентните власти на либийската държава за намиране на подходящ начин за погасяване на техните задължения. За съжаление проведените срещи не доведоха до резултат, тъй като либийската страна не проявяваше никакво желание да погаси дълга си и да изпълни своя ангажимент към „Булгаргеомин” ЕАД. В тази връзка, е редно да споменем, че през 2003 г. дружеството „Булгаргеомин” ЕАД бе изгонено неправомерно от Либия с решение №208 на Генералния народен комитет по икономиката, чрез което се премахна и анулира клона на дружеството „Булгаргеомин” ЕАД в страната. С това си действие либийските власти лишиха „Булгаргеомин” ЕАД от възможността му да се защитава по правен и съдебен ред на територията на либийската държава. Проверка в малтийския регистър установява, че в член 7 от учредителния акт на дружеството LIBYAN NAVIGATOR Limited с регистрационен номер С45516, директорът на дружеството Ахмед Халид Тауати има право да учредява морски ипотеки. Към момента на подписване на договора за морска ипотека, Ахмед Халид Тауати, парафирал контракта пред гръцкия нотариус Йоана Андреадаки, бе директор на LIBYAN NAVIGATOR.

За нас буди недоумение цитирането на нотариус Йоана Андреадаки в медии, тенденциозно отразяващи случая и позоваващи се на лъжливи интерпретации на казуса от либийската страна. Срещу думите на г-жа Йоана Андреадаки ние имаме документални доказателства, в това число и платена такса за заверка апостил от съответните гръцки компетентни органи. Важно е да уточним, че заверка апостил се поставя след печата на нотариуса и е върховна легитимация на документа. Имаме и становище от гръцки първоинстанционен съд в Атина, че към 04.01.2019 г. срещу „Булгаргеомин” ЛТД” ДЗЗД няма нито едно заведено дело.

С поведението на държавните органи на Либия и неизпълнението на техните парични ангажименти повече от 28 години (дългът към държавното предприятие „Булгаргеомин” ЕАД е от далечната 1989 г.!), дружеството „Булгаргеомин” ЕАД претърпя огромни щети – финансови, морални и кадрови. След като бяха изчерпани всички опити на „Булгаргеомин ЛТД” ДЗЗД за събиране на вземанията, се стигна до уреждане на част от задълженията на либийската държава чрез морска ипотека на моторен танкер BADR в полза на „Булгаргеомин ЛТД” ДЗЗД. Според договора, който за пореден път не бе изпълнен от либийската страна, „Булгаргеомин ЛТД” ДЗЗД предяви морски иск в съда в Бургас за задържане на танкера BADR като форма за обезпечение на натрупаните задължения, описани по-горе. Последваха нови либийски маневри за избягване на техните дългове и вкарване в заблуждение на български и либийски съдебни и административни власти.
Впоследствие съгласно закона бе обявена публична продан на петролния танкер BADR от ЧСИ Тотко Колев. След изтичане на едномесечния срок за публичната продан единственото наддавателно предложение бе подаадено от кредитора „Булгаргеомин ЛТД” ДЗЗД. При отваряне на предложенията присъстваха представители както на длъжника, така и на кредитора. В тяхно присъствие танкера BADR бе възложен на „Булгаргеомин ЛТД” ДЗЗД.

Като легитимен собственик на танкера BADR по силата на постановление за възлагаане на движима вещ от 30.08.2018 г. и влязла в законна сила на 15.09.2018 г. „Булгаргеомин ЛТД” ДЗЗД, предприе действия по смяна на флага и регистрирането му като нов корабособственик по съответния надлежен ред.

На 13.12.2018 г. панамските морски власти издадоха удостоверение за смяна на флага с панамски на кораба BADR, с регистриран нов собственик „Булгаргеомин ЛТД” ДЗЗД и ново име BDIN.

След гореописаните събития бяха предприети действия по смяна на екипажа. На 21.12.2018 г. в присъствието на представители на „Гранична полиция” и „Морска администрация” – Бургас стария екипаж бе сменен доброволно, като им бе заплатено обезщетение в общ размер на 33 252 лв. Всеки от стария екипаж собственоръчно разписа размера на полученото свое обезщетение и неизяснени обстоятелства.

Свали приложението BNТ News
Свали приложението BNТ News
Топ 24
Най-четени
ДРУГИТЕ новини - Куин помогна на Малек
ДРУГИТЕ новини - "Куин" помогна на Малек
Жълти жилетки излизат на протест в България заради спорен закон за горивата
"Жълти жилетки" излизат на протест в България заради спорен закон за горивата