Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ
НОВИНИ
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ

Как проверяваме?

Нашата методология

Когато проверяваме твърдения, търсим първоизточника им и контекста, в който са създадени. Работим с широк набор от инструменти, данни и експерти, за да можем да установим фактите и да съберем доказателства в тяхна подкрепа.

Екипът на „БНТ проверено“ се състои от журналисти с разнообразни профили и сфери на познания – репортери с различни ресори, международни редактори, продуценти, уебредактори. Това ни позволява, когато проверяваме твърдение, да разчитаме не само на богатия си опит и на журналистическия си инстинкт, но и на познанията на нашите колеги, както и, ако се налага - на работата им „на терен“.

Възползваме се максимално от предимствата на работата в екип – обсъждаме заедно материалите, по които работим, и оценяваме кой по какъв начин би могъл да допринесе за тях.

Преди да решим дали да проверим дадено твърдение, оценяваме доколко то е популярно, каква е степента му на въздействие върху аудиторията и дали можем да съберем необходимия набор от доказателства. Винаги търсим доказателства от различни източници и гледни точки. Ако не можем да съберем необходимия набор от доказателства за дадено твърдение, не публикуваме проверката.

За популярно твърдение считаме:

За степента на въздействие на дадено твърдение върху аудиторията съдим по:

  • популярността на твърдението
  • реакциите, които то предизвиква
  • доколко темата, която засяга, присъства в дневния ред на обществото
  • дали твърдението е опасно за здравето или живота, застрашава демократичните процеси, съдържа реч на омразата

Проверяваме твърдения от всякакви източници, без да се влияем от тях в избора си. Възможно е обаче да проверяваме повече твърдения от един и същ източник, ако те са набрали достатъчна популярност и имат широк отзвук в общественото пространство

Тъй като работим с факти, не проверяваме лични мнения или убеждения, нито прогнози за бъдещето.

Крайната цел е да съберем колкото се може повече информация по казуса, който засяга проверяваното от нас твърдение, и да я поднесем по начин, който да е достъпен и разбираем от всички. За целта прилагаме линкове и/или снимки на доказателствата, които представяме.

Стараем се да съберем възможно най-широк набор от доказателства и да проверим дадено твърдение чрез различни независими един от друг източници. За целта използваме широк набор от инструменти и журналистически похвати в зависимост от казуса, с който сме се заели.

Ето някои от тях:


Всяка проверка на факти завършва с оценка от страна на нашия екип. Когато дадено твърдение е частично вярно, отбелязваме това в материалите си като разграничаваме ясно истината от неистината.

Оценяваме твърденията, които проверяваме, по следната скала:

  • Вярно
  • Сатира - подвеждащо или невярно твърдение, публикувано с цел осмиване на личност или човешки/обществени пороци
  • Манипулативно - подвеждащо твърдение, което съдържа частично вярна информация, придружена от неверни тези, водещи до неверни изводи
  • Фалшива новина – изфабрикувано твърдение, което не отговаря на фактите

Поддържаме и рубрика „На фокус“ със статии, посветени на борбата с дезинформацията. В нея нагледно обясняваме как да различаваме фалшивите новини и да проверяваме автентичността на дадено твърдение, например: „На фокус: Как да разпознаем онлайн измамите?".