Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ
НОВИНИ
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ
проверка факти подлежат мобилизация учениците завършили военно обучение
Фалшива новина

Учениците, преминали военно обучение, подлежат на “пращане на фронта”

Проверката на факти на БНТ установи

Военновременната служба при мобилизация няма отношение към обучението, предвидено в проекта на Наредбата за обучение в средните училища.

Публикация, която твърди, че учениците, преминали военно обучение, подлежат на “пращане на фронта”, набира популярност в социалните мрежи.

Основното твърдение е, че след 11 часа разглобяване и сглобяване на автомат, децата подлежат на мобилизация (пращане на фронта).

“Ако не сте минали такова обучение, никой не може да ви задължи да мрете”, се казва още в публикацията.

Тя е придружена с видео с интервю, а темите са разнородни като сред акцентите са военното обучение, предоставянето на оръжия за Украйна, и броят на жертвите от конфликта.

Към 27 март публикацията е споделяна над 1400 пъти, коментарите надхвърлят 260.

Нашата проверка на факти показа, че учениците не могат да бъдат мобилизирани на основание на планираното обучение в средните училища - вижте защо.

На 22.02.2023 г. в портала за обществени консултации на Министерски съвет е качен проект на Наредба за условията и реда за организиране, провеждане и осигуряване обучението на българските граждани за защита на Отечеството. Срокът за обществено обсъждане изтече на 25 март.

С наредбата се уреждат съдържанието, редът и начинът на провеждането на обучението при учениците и при студентите от висши военни училища за квалификация “Офицер от резерва”.

Предвижда се обучението при учениците да се осъществява за 10 учебни часа, разделени на два етапа в часа на класа - по 5 часа в 10-и и в 11-и клас.

С проекта на наредбата Министерски съвет изпълнява изискването на чл. 56 на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България за въвеждане на обучение в средните за училища за усвояване на знания и придобиване на умения, свързани със защитата на родината, действията за оцеляване при кризи от военен характер, както и за мисиите и задачите на въоръжените сили. Това изискване е в сила от 2020 година.

Какво представлява обучението?

Проектът на наредбата предвижда обучението да влезе в сила от учебната 2023/2024 година.

То ще се провежда в присъствието на класния ръководител от военни или цивилни служители от Министерството на отбраната или структури на пряко подчинение на министъра на отбраната. Наредбата регламентира и съдържанието на учебните часове.

Темите за 10-и клас са: Усвояване на знания и придобиване на умения, свързани със защитата на родината; Същност и съдържание на гражданско-военните отношения; Оказване на помощ на населението от въоръжените сили при кризи от военен характер; Оцеляване при откриване на невзривени боеприпаси, както и оказване съдействие от въоръжените сили на органите за сигурност в борбата им срещу разпространяване на оръжия за масово унищожение, незаконен трафик на оръжие и тероризъм; Защита на населението и критичната инфраструктура и участие на въоръжените сили в спасителни и евакуационни дейности.

Темите за 11-и клас са: Въоръжени сили на Република България - история и настояще; Мисии и задачи на въоръжените сили на Република България; участие в операции и мисии извън територията на страната; Същност, цели и задачи на резерва на въоръжените сили на Република България; Въоръжение и екипировка на военнослужещите във видовете въоръжени сили; Приемане на военна служба и на служба в резерва на въоръжените сили на Република България.

В наредбата за учениците няма часове с практическа насоченост, нито практическо обучение за боравене с оръжия. В нито една точка не е регламентиран и въпросът за мобилизация след завършено обучение в средно училище.

Според доклада на министрите на отбраната и на образованието, който аргументира проектонаредбата, въвеждането на този тип обучение цели:

"осигуряване обучението на българските граждани за защита на Отечеството в двата етапа за придобиване на средно образование (10-ти и 11-ти клас) чрез усвояване на знания и придобиване на умения, свързани със защитата на родината, действията за оцеляване при кризи от военен характер и за мисиите и задачите на въоръжените сили...”

Попитахме Министерство на отбраната подлежат ли на мобилизация учениците, преминали военно обучение:

“Учениците, преминали такъв тип обучение в часа на класа, не подлежат на мобилизация. Обучението се провежда в класна стая, а не на полигон или във военно формирование, изцяло под формата на лекции и презентации в присъствието на класен ръководител. Учениците не преминават военна подготовка, не се вписват на военен отчет и не подлежат на мобилизация”, посочиха от МО.

Кой подлежи на мобилизация?

Този въпрос е регламентиран в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България в Глава пета - “Положение на война, военно и извънредно положение. Мобилизация”.

Мобилизацията е процес за преминаване на въоръжените сили и структурите от системата на националната сигурност от мирновременна към военновременна организация и дейност.

Според чл. 116 от закона от часа и деня на обявяване на положение на война или на военно положение започва военновременната служба на:

  • военнослужещите
  • резервистите на активна служба във въоръжените сили
  • курсантите

Според Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (чл.2 и чл.3) резервът се състои от български граждани и техника за комплектуване на:

  • военните формирования от въоръжените сили в мирно и военно време;
  • запасните и техниката-запас по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, както и структури от другите сили от системата за национална сигурност на Република България, определени с акт на Министерския съвет

Въоръжените сили на Република България включват: Българската армия; служба "Военна полиция"; служба "Военно разузнаване"; военните академии и висшите военни училища; Военномедицинската академия; Националната гвардейска част; Военно-географската служба; Централното военно окръжие; Централния артилерийски технически изпитателен полигон; Комендантство към Министерство на отбраната (чл. 50 от Закона за въоръжените сили на Република България).

В състава на въоръжените сили във военно време се включват запасните и техниката-запас по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, както и структури от другите сили от системата за национална сигурност на Република България, определени с акт на Министерския съвет.

Резервът се комплектува на доброволен и на задължителен принцип.

Доброволният принцип се прилага за български граждани, които са изявили желание да служат в резерва или да предоставят техника за определен период от време при условия и по ред, определени със закона.

Задължителният принцип се прилага за български граждани, които не са със статус на резервисти, но имат военна или друга специална подготовка или притежават техника и могат да получат мобилизационно назначение.

В тези случаи гражданите придобиват статус на запасни, а техниката - статус на техника-запас.

Заключения:

  1. Военновременната служба при мобилизация няма отношение към обучението, предвидено в проекта на Наредбата за обучение в средните училища. Хората, които подлежат на военновременна служба, се определят съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за резерва на въоръжените сили на Република България без значение дали по време на средното си образование са имали часове по военно обучение или не.
  2. Обучението в средните училища, заложено в проектонаредбата, не предвижда практическо обучение по боравене с оръжие, нито "разглобяване и сглобяване на автомат".
  3. Не е вярно и твърдението "Ако не сте минали такова обучение, никой не може да ви задължи да мрете”, ако приемем, че то се отнася към мобилизация/изпращане на фронта. Хора, които не са преминали военно обучение в средното си училище, могат да бъдат мобилизирани в случай на война, ако отговарят на реда, заложен в българското законодателство.

Ако попаднете на информация в социалните мрежи, която буди въпроси, не се колебайте да се свържете с екипа на БНТ и да сигнализирате отдела за проверка на факти на "По света и у нас".

Чуйте последните новини, където и да сте!
Последвайте ни във Facebook и Instagram
Следете и канала на БНТ в YouTube

Поискай проверка