САЩ 2020 САЩ 2020 Следи тук
назад

С над 40% са намалели приходите на общините за март-април

от БНТ
16:25, 26.05.2020
Чете се за: 02:00 мин.
Регионални

Постъпленията от собствени приходи на общините за периода 1 март – 31 април 2020 г. намаляват спрямо същия период на предходната година с 41%, като при данъчните приходи този срив е с 45%.

Това намаление на постъпленията е почти наполовина, спрямо отчетените собствени приходи за същия двумесечен период на предходната година.

Най-засегнати са големите общини – областни центрове, при които този спад е средно с 44-46%.

Данните са от проучване сред общините, проведено от Националното сдружение на общините (НСОРБ), за тенденциите и степента на отражение на кризата с COVID - 19 върху общинските бюджети.

В проучването на НСОРБ се включиха 82% от общините или 217 от 265.

При използване на най-популярния подход за оценка на изпълнението - с натрупване от началото на годината към определена дата, който прилага Министерството на финансите, процентът на намаление на постъпленията от собствени приходи на общините в края на м. април е 24% спад.

„Загубите“ на собствени приходи за периода март-април 2020 г., спрямо същия период на предходната година, са надвишават 159 млн. лв.

Прогнозираното свиване на планираните годишни постъпления е с 11%. Според експертни оценки към края на м. май т.г. тези „загуби” се очаква да надхвърлят 200 млн. лв.

Поради липсата на прогнозируемост в прилагането на противоепидемичните мерки е невъзможно разходите да бъдат ограничени със същите темпове, с каквито намаляват постъпленията, общините успяват да ограничат разходите си към края на м. април 2020 г., спрямо същия период на 2019 г., едва с 44 млн. лв. Съкращаване на разходите за местни дейности и намаляване обема на дофинансиране към м. май не се очаква, а напротив – прогнозите са за ръст на разходите с над 242 млн.лв., спрямо същия период на предходната година (март-май).

Общините полагат огромни усилия на местно ниво, за да запазят заетостта в общинските предприятия, дружества и дейности, чието функциониране по обективни причини бе преустановено, съответно - възможностите да генерират приходи.

В изпълнение на препоръките на здравните власти общините разходват около 0.4% от постъпленията от собствени приходи за изпълнението на противоепидемични мерки. Разходите за тези нови и непланирани дейности за м. март и април 2020 надхвърлят 6 млн. лв., а към края на м. юни се очаква да достигнат 18 млн. лв.

Данните показват отчетлива тенденция на формиране на траен дефицит по общинските бюджети в резултат на въведеното извънредно положение и наложените ограничения с цел ограничаване разпространението на заразата с коронавируса, който към края на м. май се очаква да надхвърли 77 млн. лв.

Имайки предвид общата ситуация в страната и забавянето на икономиката, вероятността за преодоляването на този дефицит в краткосрочен период (до края на годината) е минимална.

Очакванията, че значителна част от задълженията за местните данъци ще бъдат събрани до края на м. юни също са прекалено оптимистични.

По този повод стои и въпросът с предоставянето на полагащата се съгласно чл.45, ал. 2 от ЗПФ финансова компенсация за намалението в собствените приходи на общините, когато то произтича от провеждането на държавна политика, като са необходими и други допълнителни мерки за подкрепа на общините.

Прилагането на процентно съкращаване на разходи в бюджетната сфера би предизвикало масови съкращения на работещите в най-засегнатите от кризата общински предприятия и дейности и би довело до значително натоварване на държавния бюджет с обезщетения за безработица. Заетите в местни дейности и общински предприятия са над 36 хиляди души, чиито заплати и осигуровки се финансират от собствените приходи на общините.

Не на последно място както гражданите в общините, така и местният бизнес очакват да не бъдат ограничавани или лишавани от предоставяните до сега публични услуги, т.е. необходимо е да се запазят обемът и качеството на тези услуги в кризисната и следкризисната ситуация.

Изводите от проучването и изведените тенденции се подкрепят и от данни на международно ниво.

Пълният анализ на резултатите от проучването на НСОРБ за състоянието на общинските бюджети в извънредно положение може да бъде изтеглен ТУК

Свали приложението BNТ News
Свали приложението BNТ News
Топ 24
Най-четени
Проверка след сигнал за открити мъртви делфини
Проверка след сигнал за открити мъртви делфини
Рибари продължават да ловят риба в замърсеното Варненско езеро
Рибари продължават да ловят риба в замърсеното Варненско езеро