Парламентът прие бюджета на НЗОК за 2018 г. на второ четене

Парламентът прие Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. на второ четене. Общата сума за приходи и трансфери е в размер на 3 859 978 000 лв., което е с 407.2 млн. лв. повече от 2017 г.

от БТА
18:55, 29.11.2017
Чете се за: 01:23 мин.
У нас
парламентът прие бюджета нзок 2018 второ четене

От сумата за текущите разходи 3 735 800 000 лв. с най-голям относителен дял са разходите за здравноосигурителни плащания, които за 2018 г. са разчетени на сума 3 662 060 700 лв.

Предвижда се тези средства да се разпределят:

  • за първична извънболнична медицинска помощ - 207.2 млн. лв.;
  • за специализирана извънболнична медицинска помощ - 222.3 млн. лв.;
  • за дентална помощ - 157 млн. лв.; за медико-диагностична дейност - 80 млн. лв.;
  • за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната и за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги, - 1 млрд. лв.;
  • за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ - 98 млн. лв.;
  • за болнична медицинска помощ - 1 824 560 700;
  • за други здравноосигурителни плащания - 73 млн. лв.

Предвижда се резервът на НЗОК, включително за непредвидени и неотложни разходи, да е в размер на 114 554 300 лв. От тях 7 млн. лв. ще са за здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ, други 7 млн. лв. ще са за здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ, 10 млн. лв. ще са за дентална помощ, 3 млн. лв. ще са за медикодиагностична дейност.

Бюджетът на касата за 2018 г. е с балансирано салдо. Запазва се размерът на задължителната здравноосигурителна вноска за 2018 г. на 8 на 100.

Депутатите приеха да се въведе временен мораториум за нови лекарства, нови болници и нови дейности. В закона беше записано, че през 2018 г. НЗОК няма да заплаща за лекарствени продукти с ново международно непатентно наименование, за което е подадено заявление за включване в позитивния лекарствен списък, както и включени в позитивния лекарствен списък лекарствени продукти, които подлежат на заплащане за първи път през 2018 г.

Забраната няма да се прилага за генерични лекарствени продукти и за лекарствените продукти по чл. 29 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Беше записано още, че лечебните заведения, които след 31 декември 2017 г. са получили за първи път разрешение за дейност, няма да могат да сключват през 2018 г. договори с НЗОК за съответните дейности.

Касата няма да сключва договори или допълнителни споразумения с лечебните заведения, изпълняващи болнична медицинска помощ, за дейности по нови: клинични пътеки; клинични процедури; амбулаторни процедури и нови медицински процедури /диагностични и терапевтични/ в съответните клинични пътеки, клинични процедури и амбулаторни процедури спрямо договорените от съответното лечебно заведение за болнична помощ през 2017 г. по Националния рамков договор за медицинските дейности за 2017 г., с изключение на случаите, когато тези клинични пътеки не са изпълнявани на територията на съответната РЗОК.

Свали приложението BNТ News
Свали приложението BNТ News
Топ 24
Най-четени
Жителите на Ценово и Свищов очакват с надежда бъдещата магистрала
Жителите на Ценово и Свищов очакват с надежда бъдещата магистрала
Подсъдим в Хага глътна отрова по време за заседанието
Подсъдим в Хага глътна отрова по време за заседанието