140 години от Априлското въстание: Пълномощното на Волов и Бенковски

Предисторията на Априлското въстание в неговата действителна светлина. Така историкът Милен Куманов нарича един препис от оригинала на Пълномощното на Панайот Волов и Георги Бенковски, което те получават от Общото събрание на апостолите в Гюргево в края на 1875 г. Според Куманов този препис е единственият открит към момента автентичен документ, който дава представа за съдържанието и вида на пълномощните, с които идват в България ръководителите на въстанието в различните крайща на българските земи. Преписът е част от мемоарите на учителя Атанас Мишев от Брацигово, които се пазят в научния архив на БАН.

Весела Смилец
от Весела Смилец
10:15, 29.04.2016
Чете се за: 02:05 мин.
У нас

Историята на преписа започва така. Преди повече от 10 години в Шумен в експозиция в родната къща на Панайот Волов историкът Милен Куманов вижда фотодокумент на пълномощно от Гюргевското общо събрание на апостолите.

доц. д-р Милен Куманов: "Бях изумен, тъй като този документ досега не беше известен на истор. наука, прочетох го много внимателно. Връщайки се в София, аз успях да попадна на оригинала на този документ, който се съхранява в научния архив на БАН."

В музея в Брацигово Куманов обяснява как е направен преписът на Пълномощното. От учителя Атанас Мишев, член на местния революционен комитет с председател поп Сокол. Директно от оригиналния документ, с който са се легитимирали в Брацигово апостолите Панайот Волов и Георги Бенковски. Всичко това е разказал самият Мишев в спомените си.

доц. д-р Милен Куманов: "Два момента ни дават основание да повярваме, че това е действителен документ, тъй като оригиналът го няма. И двамата са убити както знаем - и Бенковски, и Волов са убити. Ето, той пише самият автор на мемоара - съдържанието на пълномощното беше следующото, препис от което ние сторихме, снехме още същата вечер, когато те са били през февруари в Брацигово. И че това е препис от оригинала показва и печатът, който те няма как да го измислят, ако не са го видели: Български революционен комитет и лъвът, за който Левски говори. ..Лев! Това е изумително, защото той е учител, той е грамотен човек, не е неграмотен човек. Главен учител в Брацигово."


"Общото събрание на апостолите, станало в съседната нам братска страна Румъния през месеците ноември и декември 1875 година упълномощи господата П.В. и Г.Б. да уреждат и управляват революционните комитети в Западна Тракия.

гр. Гюргево 15 дек. 1875 г."

Из: Препис на пълномощното на Волов и Бенковски


Куманов смята, че мемоарите на учителя Мишев са от началото на 80-те години на 19 в., което означава, че те са първи по време след Априлското въстание спрямо записките на Захари Стоянов и Стоян Заимов. С отстояние от самите описвани събитие 4 до 5 години.

доц. д-р Милен Куманов: "Новото, което е тук е, че досега в литературата се говореше за Гюргевски комитет, Гюргевски революционен комитет, за Гюргевски централен революционен. комитет, а тука вече от пълномощното, което е представено от Волов и Бенковски на брациговските революционери, се говори за Общо събрание. т.е. това потвърждава и самата история след това. Защото след това събрание, в което те се съвещават през ноември и декемеври всички апостоли тръгват със своите помощници за определените им райони в България и не остава никакъв координационен фактор, а камо ли ръководен, който да поеме след това и да направлява тяхната дейност."

Според текста на пълномощното няма и определени революционни окръзи - Първи Търновски, Втори Сливенски, Трети Врачански и Четвърти Пловдивски/Панагюрски. Има назован район за действие - в случая Западна Тракия. Куманов прави още изводи.

доц. д-р Милен Куманов: "Сега вече ние знаем кога е приключило Апостолското събрание. Не е краят на месец декември както се предполагаше, а е средата на декември същата година."

Как спомените на учителя-революционер Атанас Мишев са попаднали в архива на БАН не се знае. Той няма преки наследници. Мемоарите са част от документацията, влязла в академията в годините 1947-48.

доц. д-р Милен Куманов: "Това е много автентичен документ. Ако аз трябва да го сравнявам по важност, това пълномощно има стойността на двете писма, които открих навремето преди години, писани от един врачански висш духовник, който е посетил Оряхово само ден след като минава Ботевата чета."

Автентичен като това черешово топче - единственото запазено - на 140 години, участвало във въстанието, избухнало на 2 май. Гордост на музея в Брацигово и най-интересният експонат за посетителите с натрупаните пластове история върху дървото.


Свали приложението BNТ News
Свали приложението BNТ News
Топ 24
Най-четени
140 години от Априлското въстание - Черешовата артилерия
140 години от Априлското въстание - Черешовата артилерия
С една карта за всички линии във Варна
С една карта за всички линии във Варна