Протести в София и други градове срещу застрояването по Черноморието

Тихомир Игнатов
от Тихомир Игнатов
20:24, 01.03.2021
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Слушай новината

Протест в София и още няколко града в страната срещу застрояването на Черноморието. Повод за недоволството е заповедта за защитена зона Камчия, за която през януари отпадна забраната за строителство.

В столицата протестът започна пред паметника на Алеко на булевард "Витоша" , премина край Министерския съвет, Парламента и стигна до Орлов мост.

Протестиращите настояват за забрана на застрояването в района на Камчийски пясъци. Освен това искат да се отменят заменките в района и да се възстанови статута на имотите като публична държавна собственост.

Настояват и за актуална карта, отразяваща всички дюни по българското Черноморие и не на последно място - спиране и премахване на строежите на Алепу и в местността Поляните край Синеморец.

От регионалното министерство заявиха за "По света и у нас", че вносител на решението на Министерския съвет, с което през 2005 г. територията защитена зона "Камчийски пясъци" е изключена от актовете за изключителна държавна собственост, е тогавашният министър на земеделието.

Оттам уточяват, че министрите на земеделието и на туризма трябва да се произнесат за промяната на предназначението на пясъчните дюни и едва след това регионалното министерство има правомощията да утвърди новите актове за изключителна държавна собственост за съответния плаж.

Ето и целият текст на позицията на регионалното министерство:

Частта от територията, попадаща в защитена местност "Камчийски пясъци" е изключена през 2005 г. от актове за изключителна държавна собственост (АИДС) № 407 и 409 от 1998 г., в изпълнение на т. 1 от Решение № 568 на Министерския съвет от 17.06.2005 г., чийто вносител е министърът на земеделието на горите.

Извършените през 2006 г. замени на терен, представляващ държавен поземлен фонд край брега на морето, южно от устието на р. Камчия, в които влиза и част от защитена местност „Камчийски пясъци”, със земеделски земи в общините Видин, Брегово и Макреш, са от компетентността на министъра на земеделието и горите, както и последващите действия, свързани с тях.

По данните от специализираните карти и регистри на морския плаж, пясъчните дюни попадат върху 25 поземлени имота - частна собственост. Всички имоти са с променено предназначение – Урбанизирана територия.

В кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с. Ново Оряхово дюните са отразени като отделни имоти по данните от специализираните карти и регистри с трайно предназначение – Защитена територия, начин на трайно ползване – Природна забележителност. В кадастралния регистър на недвижимите имоти е регистрирана дублирана собственост, съгласно чл. 41, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър – Държавата по силата на Конституцията и на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, в сила от 2008 г., и съответното юридическо лице с документ за собственост.

Съгласно действащия към момента чл. 6, ал. 2 ЗУЧК към територията на морския плаж се включват и пясъчните дюни, разположени непосредствено зад плажната ивица или попадащи върху морския плаж.

По отношение на отчуждаването на заменените терени, в т.ч. дюни на цени, които са оценени при направените замени, както и за актуване на морския плаж Ви информираме, че съгласно действащите разпоредби на ЗУЧК, когато в резултат на естествени процеси на взаимодействие на морето със сушата се образуват морски плажове, засягащи частни имоти, отчуждаването им се извършва по реда на глава трета от Закона за държавната собственост (ЗДС).

Следва да се има предвид, че в компетенциите на министъра на туризма, като орган по управлението, контрола и поддържането на морските плажове, е да извърши преценка относно приложимостта на нормативните разпоредби в конкретния случай и при наличие на всички изискуеми предпоставки за предприемане на действия по отчуждаване като инициира искане пред МРРБ и Министерството на финансите в тази насока, по реда на глава трета от ЗДС.

Мотивирано искане за отчуждаване се прави от заинтересованото ведомство до министъра на финансите и министъра на регионалното развитие и благоустройството. Към искането следва да бъдат приложени изброените в закона документи и доказано наличие на средства, необходими за финансиране на отчуждителното производство.

Въз основа специализираните карти и регистри министърът на туризма следва да заяви изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри по реда на глава шеста от Закона за кадастъра и имотния регистър.

Въз основа на изменената КККР и след заявено пред МРРБ искане от Министерството на туризма за съставяне на нов АИДС за съответния морски плаж, окомплектовано със скица и координатен регистър на граничните точки, в компетенциите на министъра на регионалното развитие и благоустройството е утвърждаването на актове за изключителна държавна собственост, на основание разпоредбите на ЗУЧК.

Сн.БГНЕС

Свали приложението BNТ News
Свали приложението BNТ News
Топ 24
Най-четени
Слънчево, но ветровито утре
Слънчево, но ветровито утре
Утре по БНТ: Жребият за номерата в бюлетините
Утре по БНТ: Жребият за номерата в бюлетините