НОВИНИ

Йордан Войнов за безопасността и качеството на храните

От понеделник новата Агенция за безопасност на храните стартира работа с браншовите организации за въвеждане на Български държавен стандарт за хляба. Това каза в студиото на "Денят започва"" директорът на Агенцията Йордан Войнов. Той уточни, че контролът на качеството ще бъде от полето до масата, както се изисква по европейски регламент. У нас домомента 94 фирми произвеждат продукти по БДС.

йордан войнов безопасността качеството храните
bnt avatar logo
от БНТ
09:06, 11.02.2011
Чете се за: 06:55 мин.
У нас

От понеделник новата Агенция за безопасност на храните стартира работа с браншовите организации за въвеждане на Български държавен стандарт за хляба. Това каза в студиото на "Денят започва"" директорът на Агенцията Йордан Войнов. Той уточни, че контролът на качеството ще бъде от полето до масата, както се изисква по европейски регламент. У нас до
момента 94 фирми произвеждат продукти по БДС.

Йордан Войнов - председател на Агенцията за безопасност на храните: "Контролът е буквално от полето до масата, което е изискване и на европейските регламенти. Този контрол и сега съществуваше, но беше разпокъсан - няма една добра връзка, една добра спойка, която предполагаше развитие на сивия бизнес."

Целия разговор вижте във видеофайла.

ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РАЗГОВОРА

Водеща: Добро утро отново, здравейте. Вие сте със сутрешния блок на БНТ. Какво да очакваме от новата Агенция за безопасност на храните, в която ще работят близо 3000 човека и която в крайна сметка ще контролира 647 000 обекта в цялата страна. Гост на
"Денят започва" е председателят на новата агенция Йордан Войнов. Добро утро и здравейте.

Йордан Войнов: Добро утро.

Водеща: На практика кога реално започва да работи новата агенция? Кога ще се окомплектовате окончателно и истински започвате работа?

Й. Войнов: Истински започваме работа след излизането на устройствения правилник, който беше приет в сряда на Министерски съвет. Очакваме това да се случи в края на следващата седмица. Но
екипите са готови вече и в аванс буквално от понеделник стартираме с хлебопроизводителите, браншовите организации за въвеждане на стандарти при хляба.

Водещ: Всъщност тези 3000 души, които споменахте, 3000 бяха, колко са, има ли много новоназначени или това са вече служители на други агенции, които в момента се вливат във вашата агенция?

Й. Войнов: Значи, контролният орган става единен и тези хора се вливат от останалите институции, които се обединяват.

Водещ: Защото някои хора са чувствителни към раздуването на администрацията. Да не си кажат, ей сега отново. . .

Й. Войнов: Не в никакъв случай, даже ще има редуциране на общия брой. Мисля, че около 400 човека ще има редуциране. Така че администрацията категорично не е раздута.

Водеща: Само след минути ще поговорим и за хляба, защото това е темата безспорно, която вълнува всички. Но да ви питам, едно от опасенията преди или при сформирането на тази агенция беше, че в
нея е концентрирана твърде много власт и че тя е твърде уязвима от корупционни практики и лобистки интереси. Ще устоите ли на тези изкушения в крайна сметка? Къде е гаранцията, че това ще се случи?

Й. Войнов: Аз мисля, че този момент го има, винаги го има този момент и при сега съществуващите, досега съществуващите институции. Така че специално аз не толерирам това нещо и винаги сме реагирали по най-бързият и адекватен начин. Мисля, че след като е, така, успешен модел в цяла Европа, би следвало това да се случи след 20 години и в България. Защото този единен контролен контролен орган, той е в услуга както на потребителите, така и на бизнеса.
Понеже при досега съществуващата система се получаваше доста вакуум между различните контролни институции, а това биваше предпоставка за развиване на сивия сектор.

Водеща: Все пак дайте някакви гаранции, че наистина тази агенция няма да бъде използвана, да кажем, за разчистване на сметки? Примерно, аз имам око и зъб на някого, че е моя конкуренция, трябва да го премахна. Пускам един компромат, че той произвежда
некачествени храни, и той изчезва от пазара.

Водещ: Плащам съответния подкуп, разбира се. . .

Водеща: Да, да.

Й. Войнов: Не, не, това са несериозни неща. В края на краищата ние сме страна - членка на ЕС. Има разписани ясни правила, европейски регламенти. Така че никой не е над закона. Спазвайки закона,
няма място за притеснения.

Водеща: Заговорихте за европейските практики и европейските аналози на тази агенция, разбира се. Доколкото знам обаче в тези европейски аналози на нашата сега, родна, българска Агенция за безопасност на храните, има и гражданско участие в структурите, в ръководството на тази агенция. Защо тук, при нас, изключихте, да кажем, участието на неправителствените организации?

Й. Войнов: Напротив, ние много добре работим с неправителствените организации и докато аз бях генерален директор, имаше сформиран експертен съвет, в който експертен съвет пряко участваха
неправителствени организации. При изготвянето на съответните стандарти, които направихме по отношение на млечните продукти, на месните продукти, активно участие имаше бизнесът. Така ще
бъде и занапред. Ето пример от понеделник, пак казвам, участие. . . като членове на експертния съвет ще участват и браншовите организации. Така че те активно ще работят с Агенцията за контрол на храните.

Водещ: Жени спомена за тези много големи правомощия и опасенията от тях. Всъщност с две думи просто докъде в момента ще се простират те? Кое е новото, кое е повече като правомощия на
агенцията дадено?

Й. Войнов: Аз не мисля, че някакви суперправомощия са разписани. Това е контролът от, буквално от полето до масата, което е изискване и на европейските регламенти. Така че този контрол де факто и сега съществуваше, но беше. . .

Водещ: Но беше разпилян.

Й. Войнов: . . . разпокъсан. Нямаше просто една добра връзка, една добра спойка, което, пак казвам, предполагаше за развитие на сивия бизнес.

Водеща: Обещавате работата ви да е абсолютно прозрачна. Между впрочем, резултатите, да кажем, от вашите проверки, как ще бъдат обявявани и ще си има ли сайт самата агенция, на която може да прочетем. . .

Й. Войнов: Тя има вече сайт, който е действащ. Всички проверки и резултати ще бъдат обявявани. Ние и досега сме ги обявявали. Аз като генерален директор изключително много съм държал на
прозрачността. Някои ни обвиняваха, че заявяваме в ефир фирми, които произвеждат неблагополучни храни. Така ще бъде и занапред. Пак казвам, няма място за сърдене. Трябва да бъдем максимално
прозрачни.

Водеща: В колко лаборатории ще се осъществява контролът на съдържанието на храните?

Й. Войнов: Тринадесет лаборатории ще са, които ще ползва агенцията, като, където нямаме възможност да изследваме, примерно нямаме лаборатория за ГМО, примерно диоксин, защото при малкото проби,
които се изследват, не е рентабилно да се поддържат такива лаборатории, ние ще ползваме външни лаборатории, акредитирани, както в страната, така и в страните - членки на ЕС.

Водещ: В лаборатории на други страни членки ще става. . .

Й. Войнов: Да.

Водеща: Хайде да поговорим за стандартите, защото наистина това е нещото, което вълнува нашите зрители. Казахте, ще бъде изготвен стандарт за хляба - бял, типов и "Добруджа", нали така?

Й. Войнов: Бял, типов и "Добруджа", точно така.

Водеща: Какво трябва да залегне в основата на този стандарт според вас?

Й. Войнов: Така, от опита, който имаме с млечните и месните продукти ние искаме нашият потребител да има право на избор. Отивайки в магазинната мрежа той да може да избира, ако иска по БДС, по стандарт, ако иска такъв, който е направен по техническа
документация. Аз пак казвам, че всички храни, които се предлагат на нашия пазар са безопасни. Но по отношение на качество това е вече друга тема и затова ние залагаме изключително много на
качеството, въвеждайки тези стандарти. Така, че, пак казвам, нашият потребител искаме да има правото на избор. По отношение на хляба, този хляб, който ще се направи по стандарт, при него ще отсъстват всякакви консерванти. Единственото, от което ще бъде направен, това е брашно, мая и вода.

Водещ: Тук за стандарта на пшеницата ще има ли някаква промяна, защото и министър Найденов каза, че лоша пшеница, долнокачествена, много често се използва?

Й. Войнов: Така е, след като вече има търсене по отношение. . . мелничарите трябва да предлагат качествено брашно, а качествено брашно идва от качествена пшеница. След като самите мелничари
трябва да доставят на хлебопроизводителите качествено брашно, те пък ще искат да им бъде доставена и качествена пшеница. Това не значи, че не може да се направи съответно и внос, внос на
такова качествено брашно, така както при месата. При голямото търсене на "Стара планина" един месопреработвател каза, че не може да му стигне българското месо. . .

Водещ: И внася.

Й. Войнов: . . . и той заявява месо от страните членки.

Водеща: Само една скоба, като казвате за "Стара планина", не смятате ли обаче, че този стандарт беше в известен смисъл дискредитиран?

Водещ: Абсолютно.

Водеща: След като беше открито количеството соя в определени продукти.

Й. Войнов: Нали затова говорихме преди малко за прозрачността и. . . трябваше да бъдем прозрачни, защото така би било редно. След като има разписани правила, тези правила трябва да се спазват.
Аз мисля, че не е дискредитиран този стандарт. Деветдесет и четири фирми в момента работят, добре се котира. Така че някой разпространяваше версията, че той е дискредитиран, искаше така може би да се случи. Но аз мисля, че нещата стоят по друг начин.

Водещ: Умишлено значи?

Й. Войнов: Да.

Водеща: Само за хляба да довършим, кога наистина този стандарт за хляба ще е готов? И всъщност Андрей подсказа един въпрос. Съгласен ли сте вие с министър Мирослав Найденов, който наистина
твърди, че тук, в България, ядем най-нискокачествения хляб в цяла Европа?

Й. Войнов: Аз не съм специалист по хляба. Първо, ние наистина ще направим проверки. Проверките ще направим, както обещах на хлебопроизводителите, по цялата верига - зърнопроизводители, мелничари, хлебопроизводители, търговска мрежа. Защото се
оказва, може да е прав министър Найденов, се оказва, че 60 процента от тази индустрия е в сивия сектор, което е изключително висок процент и притесняващ. Така че ние искаме да подредим къщичката в този бранш.

Водеща: Имате ли амбицията да въведете и други стандарти? Мислите ли върху това?

Й. Войнов: Разбира се, разбира се, че имаме, защото има новосформирана дирекция за управление на качеството, която ще се занимава пряко с това нещо, с разработването на нови стандарти, като ще разширяваме гамата и на местните продукти, за хляба казахме. Аз вчера казах и за въвеждане на стандарти при храненето в детските градини, за децата от 3 до 7 години, защото сега, така поставен Законът за обществените поръчки, говорейки с кметовете,
те казват, ние сме с вързани ръце, защото по Закона за обществени поръчки ние трябва да изберем най-ниската оферта, която ни се предложи. А най-ниската оферта това значи, че. . . не значи, че храната е опасна, но не е качествена.

Водеща: Аз съм абсолютно съгласна с вас, но, живот и здраве, като го въведете този стандарт за детските градини и училищата, спор няма, че и цената на детските градини и цената на купоните за
училищата ще се вдигне. Въпросът е с колко? И дали това увеличение ще е посилно за. . .

Й. Войнов: Аз мисля, че не би било. . . драстично да скочат цените. Правейки сравнение, примерно с кисело мляко, което не е по БДС, и кисело мляко по БДС стандарта, разликата е в няколко стотинки.
А мисля, че и досега родителите, които плащат за детски градини, мисля, че не плащат цялата цена, а тя се дотира по някакъв начин от общината, от кметството. Така че не би било. . .

Водеща: Това увеличение казвате, че ще е за сметка на държавата и общината.

Й. Войнов: . . . увеличение, да, би трябвало да е за сметка на общината.

Водещ: Като казахте за млякото и за фермите, животновъдните, как стоят сега там нещата? Имаше някаква статистика доста стряскаща, че едва ли не 90 процента не отговаря на европейските стандарти
и ще въведете ли тези гюмове, за които прочетох някъде, специално?

Й. Войнов: Значи, ние имахме дерогация по отношение на качеството на млякото, която дерогация изтича в края на годината - че млякото трябва да отговаря на европейските. . .

Водещ: Стандарти.

Й. Войнов: . . . стандарти. Сега при нас при това екстензивно отглеждане на животни, особено в планинските райони като Родопите, много трудно се постига, защото там хората гледат по едно-две животни, няма как да правят ферми, дядо, баба, няма как да направи една супермодерна ферма, която да отговори на всичките европейски изисквания. Аз затова подсказах, че това е работа и на браншовите организации, просто да проявят по-голяма инициативност, за да може да организират, ние знаем всички, че млякото след 2 часа от издояването му има бактерицидна фаза и то е качествено. Намножаването на микроорганизмите става буквално след тези 2 часа, минавайки тези 2 часа. Ако се организира
събиране на млякото двукратно, сутрин и вечер, да се минава със съответните гюмове, би могло да се постигне. И трябва да се работи в тази посока. Аз просто подадох сламка как може да се постигне това нещо.

Водеща: Добре, благодаря ви безкрайно за този разговор и ви желаем успех, да сложите ред в къщичката, както казахте.

Й. Войнов: Благодаря ви.

Водеща: Задачата ви ще е амбициозна. Това беше председателят на новата Агенция за безопасност на храните Йордан Войнов.

Свали приложението BNТ News
google play badge
Свали приложението BNТ News
app store badge

Още У нас

Производството на коли по времето на ковид: Отговарят ли автомобилите на официалните характеристики?
Производството на коли по времето на ковид: Отговарят ли автомобилите на официалните характеристики?
21:38, 21.07.2024
Чете се за: 03:27 мин.
Инцидентите с тротинетки в Бургас са се увеличили двойно
Инцидентите с тротинетки в Бургас са се увеличили двойно
20:50, 21.07.2024
Чете се за: 03:05 мин.
Кражба на спестявания на възрастни хора от старчески дом остава безнаказана
Кражба на спестявания на възрастни хора от старчески дом остава безнаказана
20:30, 21.07.2024
Чете се за: 03:17 мин.
Депутати предлагат мерки за ограничаване на схема за източване на НОИ, известна като "френска безработица"
Депутати предлагат мерки за ограничаване на схема за източване на НОИ, известна като "френска безработица"
20:21, 21.07.2024
Чете се за: 04:00 мин.
Опасно близо: Само на 600 метра от българската граница е пожарът, който бушува трети ден в Гърция
Опасно близо: Само на 600 метра от българската граница е пожарът, който бушува трети ден в Гърция
19:16, 21.07.2024
Чете се за: 04:05 мин.
Състоянието на пострадалия при пожарите в Сакар млад доброволец вече е стабилно
Състоянието на пострадалия при пожарите в Сакар млад доброволец вече е стабилно
19:02, 21.07.2024
Чете се за: 00:37 мин.
Доставиха първите фургони във Воден за най-пострадалите хора
Доставиха първите фургони във Воден за най-пострадалите хора
18:59, 21.07.2024
Чете се за: 05:00 мин.
Два испански самолета се включиха в борбата с огъня в района на с. Воден
Два испански самолета се включиха в борбата с огъня в района на с. Воден
18:54, 21.07.2024
Чете се за: 00:30 мин.
Чешки хеликоптер спаси от огнено бедствие пловдивското село Скутаре
Чешки хеликоптер спаси от огнено бедствие пловдивското село Скутаре
17:40, 21.07.2024 (обновена)
Чете се за: 02:22 мин.
Добрият пример: Мъж от Несебър дарява обзаведена мобилна къща на пострадалите от село Воден
Добрият пример: Мъж от Несебър дарява обзаведена мобилна къща на пострадалите от село Воден
17:22, 21.07.2024
Чете се за: 00:57 мин.
Километрично задръстване на пътя Созопол - Бургас
Километрично задръстване на пътя Созопол - Бургас
17:02, 21.07.2024
Чете се за: 00:22 мин.
В Русе беше осветен каменен кръст в памет на жертвите на арменския геноцид
В Русе беше осветен каменен кръст в памет на жертвите на арменския геноцид
16:24, 21.07.2024
Чете се за: 01:15 мин.
Топ 24
Най-четени
Тотю Младенов: Догодина доходите ни ще растат
Тотю Младенов: Догодина доходите ни ще растат
Мубарак остава
Мубарак остава