НОВИНИ

Прокуратурата разследва реконструкцията на спортен комплекс "Изгрев" в Бургас

Прокуратурата в Бургас ще разследва реконструкцията на спортния комплекс „Изгрев“ в града. Обществената поръчка от 2009та година е на стойност два милиона лева. Според Апелативната прокуратура трябва да се изясни има ли данни за корупция и защо фирмата, спечелила конкурса е била допусната до участие, след като не отговаря на условията на поръчката. Как един от подизпълнителите години се опитва да привлече вниманието на институциите.

Мая Димитрова
от Мая Димитрова оператор Станислав Ангелов
10:12, 28.07.2017
Чете се за: 05:03 мин.
У нас

Велчо Дамянов - собственик на фирма в Бургас. Подизпълнител в обществена поръчка, възложена от общината, в която не трябва да има подизпълнители и спечелена от консорциум, който не отговаря на условията в конкурса.

Велчо Дамянов - собственик на фирма

Общината си създава някакви правила, след което самата тя не спазва собствените си правила.

Минали са години от момента, в който Дамянов разбира, че е измамен. Повел е битка с институциите. Седем години той подава сигнали и очаква реакция, заинтересованост от държавата, че законът се нарушава.

Велчо Дамянов - собственик на фирма

Тръгнах да съдя община Бургас, защото според мен общината със своите действия и бездействия създава корупционна схема. За мен това е схема, създадена от общината.


Хронологията. 2009-та година община Бургас обявява обществена поръчка за реконструкция на спортен комплекс "Изгрев" на стойност два милиона лева. Датата е 20 юли. Само дни по-късно при бъдещия управител на бъдещия консорциум, който ще се окаже победител в конкурса, Христо Вергиев, идва Тодор Овчаров, съдружник във фирма с един от общинските съветници Разказва му за поръчката, показва вече готови проекти и го пита дали може да се справи. Това казва пред съда и прокуратурата самият Вергиев. Овчаров също така обещава, че ако фирмата на Вергиев и още една софийска фирма се обединят в Консорциум, ще спечелят поръчката. На 28 юли консорциумът и Овчаров сключват договор за посредничество на стойност почти 50 хиляди лева. Овчаров се задължава да посредничи за възлагане на поръчката. Не се уточнява как и пред кого. Конкурсът наистина се печели от Консорциум „Верж билдинг“, а Овчаров получава своите 50 хиляди.

Велчо Дамянов - собственик на фирма

Общината дава поръчката на тази фирма. Защо го дава вече всеки един може да си направи изводите каква е причината.

Фирмата, класирана на второ място обжалва избора. Комисията за защита на конкуренцията установява, че Консорциумът не отговаря дори на минималните условия на обществената поръчка. И е трябвало да бъде отстранен още в началния етап. Междувременно обаче общината сключва договор с Консорциума и обжалва решението на КЗК пред Върховния административен съд. Съдът потвърждава заключенията на КЗК - консорциумът не би следвало да спечели обществената поръчка, а общината го е избрала в нарушение на собствените си правила. Междувременно Консорциумът вече е получил двата милиона по сключения договор.

Велчо Дамянов - собственик на фирма

Нашата държава, нашите институции са приели такива закони, които отварят вратички точно за създаване на такива престъпни схеми.Каква е позицията на общината в този казус? Чанка Коралска, сега зам. кмет, тогава е била един от тримата членове в комисията, избрала консорциума за изпълнител.

Чанка Коралска – зам.кмет на община Бургас Според решението на КЗК този изпълнител, който сте избрали не отговоря на минималните изисквания на офертата на възложителя? - Пак казвам комисията си е свършила работата и не мисля, че е избран изпълнител, който не отговаря на минималните изисквания. - Но има решение на съда, което точно това казва, как тогава сте го избрали? - В момента няма как аз да ви коментирам нещата, които са се случили преди 7 години. ¤понякога свидетели сме на това, че има фирми, които обжалват заради самото обжалване. - Но в случая фирмата е спечелила обжалването и нищо не се е случило след това? - Аз подробности в момента няма как да коментирам.

Решението на КЗК, че изборът е незаконосъобразен идва само месец след сключване на договора.

Чанка Коралска – зам.кмет на община Бургас - А вас това не ви смути, че има такова решение? - Вижте, аз тогава не съм била в качеството си на възложител, просто съм била участник в комисията.

Участник в тричленната комисия, която именно според съда е трябвало да отхвърли офертата на консорциума.

Чанка Коралска – зам.кмет на община Бургас

Ние като администрация няма как аз да коментирам решенията на съда, правото на сключване на договор е на тогавашния зам.кмет възложителя. Той преценя дали да сключи договора или да не сключи договора.

Зам. кмет тогава е бил Костадин Марков.

на телефона
Костадин Марков - зам. кмет на община Бургас (2007г. - 2014 г.)
Законът за обществени поръчки не позволява на възложителя сам да вземе решение, той определя комисия, комисията в няколко кръга е направила преглед на документите и така сме избрали съответната фирма изпълнител.
- Фактът, че избраният изпълнител всъщност не отговаря на условията, които вие сте поставили в конкурса като община вас не ви ли смущава? - първо не мога да твърдя, че има такъв факт.
- КЗК го е установило месец след сключване на договора.
- КЗК може да е констатирала някакво нарушение по време на цялата обществена поръчка, но да кажете, че не отговаря на изискванията въобще е твърде смело твърдение.
- Незаконосъобразен е изборът на изпълнител.
- Трябва да видя точно какво е записано, но отсега съм сигурен, че не става дума за подобно нещо, става дума за някакъв детайл от процедурата. - не и съдът също го потвърждава и ако е така, а то е така, документите са при нас, какъв е вашият коментар - коментарът ми е, че няма никаква щета за публични средства.

Консорциумът наема подизпълнители за почти всички дейности по реконструкцията. В договора с общината и в условията на обществената поръчка изрично пише, че подизпълнители няма да се използват. Но именно като подизпълнител Дамянов и неговата фирма стават част от тази история. При него също идва Тодор Овчаров.

Велчо Дамянов - собственик на фирма

Още при представянето си той заяви, че е човек на общински съветник, с оглед на това да затвърди впечатлението, че е много отговорен, че зад този обект стои не само общински съветник, а и общината.

Въпреки опитите ни да се свържем с вече бившия общински съветник, не успяхме. Опитахме да открием и Тодор Овчаров – на адреса, записан в личната му карта не живее никой, а имотът е отдавна изоставен.

Каква е предисторията на консорциума Дамянов разбира едва след като, въпреки извършената работа, не си получава парите. Завежда дело и го печели. Но пари така и не получава.

Велчо Дамянов - собственик на фирма

Каза, свършиха парите, ние се разплатихме там, където трябва и просто не са останали пари.¤на практика тази фирма Верж и в последствие консорциумът е създаден само за тази поръчка. Да се спечели поръчката да се вземат парите, да може всеки от веригата да получи своето и накрая остават много малки фирми като моята подизпълнители, които са извършвали своите дейности да не могат да си получат парите…

Два пъти разтоваряхме по телефона с управителя на консорциума Христо Вергиев. Имахме уговорка за среща, която той не спази.

на телефона

Христо Вергиев – управител на консорциум „Верж билдинг“
- Имаме задължение, но това беше доста отдавна.
- А защо не успяхте да им платите парите? Нали все пак от общината са ви се издължили?
- Няма смисъл да го коментираме това, и така...¤Фирмата няма дейност и така. и не работи към настоящия момент.
- Тогава сте използвали посредник за тази обществена поръчка - Овчаров. Защо се наложи това?
- Трябва да затварям.

И разговорът прекъсна.

Чанка Коралска – зам.кмет на община Бургас
- Кога разбра общината, че се използват подизпълнители?
- Едва когато при нас Дамянов дойде , вече след като беше финализиран договора .
- Тоест по време на целия процес на реконструкция хората от общината не са забелязали фирмите на обекта? - Ами те ако не се легитимират като такива.

Общината е била длъжна да следи за изпълнението на договора. Става въпрос за два милиона лева публични средства – пари, събрани от данъкоплатците. Общинското предприятие „Спортни имоти“ стопанисва терена на спортния комплекс. Директорът на това общинско предприятие е един от тримата членове на комисията, избрала консорциума за победител. В показанията си той казва, че е осъществявал „неофициален контрол на реконструкцията“ – как тогава служителите на Дамянов и другите подизпълнители са били допускани в охранявания обект?

Велчо Дамянов - собственик на фирма
-В какво обвинявате общината?
- В липса на контрол - ето тази папка с документи, която ви показах в нея има много много документи, които ей така са минавали без подписи на съответните лица, на база на тези документи се извършват плащания. Плащания за десетки може би стотици хиляди.

Години Велчо Дамянов подава сигнали до прокуратурата, съда, Сметна палата. Обжалва всеки отказ да се разследва възможна корупция при тази поръчка. Най-често мотивът е, че той не е заинтересовано лице.

Екипът ни поиска коментар от Комисията за защита на конкуренцията, от Финансовата инспекция, от Сметна палата – защо няма последствия след като има нарушение? Отказаха да застанат пред камера – нямали правомощия, изтекъл е давностният срок, не са проверявали поръчката.

От Апелативната прокуратура в Бургас обаче преди месец отмениха отказа за прекратяване на досъдебното производство на Окръжна прокуратура. С мотива, че разследване за корупция на практика не е имало.

Велчо Дамянов - собственик на фирма

Стига с този страх, ако ние си траем и продължаваме по този начин до никъде няма да стигнем.

Заради упорството на един човек, прокуратурата може би този път ще потърси отговорите на въпросите, които не задава вече седем години. А ако той не беше толкова упорит?

Свали приложението BNТ News
google play badge
Свали приложението BNТ News
app store badge
Топ 24
Най-четени
МВнР: Няма пострадали българи при влаковата катастрофа в Барселона
МВнР: Няма пострадали българи при влаковата катастрофа в Барселона
Избраха нов управител на НЗОК
Избраха нов управител на НЗОК