Как е обвързано върховенството на закона с парите от ЕС

от БНТ
09:40, 06.04.2021
Чете се за: 05:50 мин.
Европа
Слушай новината

Върховенството на закона стана една от основните теми при разпределянето на парите в Европейския съюз за следващите 7 години. От 1 януари тази година вече има регулация за защита на бюджета.

И така - получаването на средства се обвързва с това как всяка една отделна държава осигурява върховенството на закона.

Механизъм за върховенство на закона. Регулация за защита на бюджета на Европейския съюз... Зад този език на документите стоят съвсем конкретни значения, които, колкото и да не ни се вярва, почти всеки разбира по своему, а и усеща доста често.

"В Древния Рим има едно почти култово отношение към закона. Известна на всички е фразата Dura Lex Sed lex – Строг закон, но закон", обясни проф. Малина Новкиришка – преподавател по римско право в СУ "Св. Климент Охридски".

Уважението към правото, спазването на законите е сред основните ценности на Европейския съюз. Неслучайно това е заложено в един от първите текстове в Договора на Европейския съюз.

Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства. Тези ценности са общи за държавите-членки в общество, чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете.

Спазването на законите от всеки и всички – от най-високопоставения служител в държавата до последния гражданин, не само гарантира демократичните устои на обществото, но и позволява на Европейския съюз да работи пълноценно. Гарантирането на върховенството на закона е в основата на всяка икономика, инвестициионните способности, достойния живот и защитата на европейските данъкоплатци. А сред тях сме и ние, българите.

"Мисля, че развитието на ЕС през последното десетилетие показа, че сме подценили нещо. Ние вярвахме в принципа на върховенството на закона, демокрацията, всеобщите права – всички тези, не леви и десни, а универсални европейски ценности ще съществуват вечно. Че за тях не е необходимо никакво усилие, никаква защита. Ние сгрешихме", заяви заместник-председателят на Европейската комисия Вера Йоурова.

Върховенството на закона е с дълбоки корени в правните традиции на Европа.

"И от там, макар и в един античен вариант, но все пак в рамките на античната философия, както гръцка така и римска, в рамките на законодателството и законността, които са съществували в античността, ние можем да видим първата проекция на защита на човека, която, разбира се, за древните народи произхожда и от религията, но първата проекция е основата на онези права, които са залегнали в съвременните актове свързани със защита на човешките права", посочи Малина Новкиришка.

В системата на международните отношения, формирана след Втората световна война, в която организацията на Обединените нации има централно място, върховенството на закона е принцип на управление. От една страна е неговото непосредствено действие.

Отделната личност, отделните правни субекти, институциите, в това число и държавата – всички са равни пред законите. Самите закони се прилагат към всички с еднаква сила и строгост. Правораздаването е независим процес при спазване на правата на човека, така както се възприемат те от международната общност.

Върховенството на закона е в основата при формирането на отношенията между отделния човек и държавата, между обществото и държавата. Идеята е чрез него хората да имат гарантиран равен достъп до обществените услуги. И отново – това се корени още в римското право.

"И правосъзнанието се възпитава от най-ранна детска възраст в римската фамилия. От там, разбира се и отношението към всякакви негативни явления в обществения и в личния живот понякога буди една доста сериозна реакция. От тази гледна точка отношението към изпълнението на публичните длъжности – това, което те считат за публичен дълг и което е вменено не само като основно и не само етично задължение на римските магистрати, води до една особена чувствителност. И тази чувствителност не е само на политическо ниво, а и на социално ниво", обясни Малина Новкиришка.

През декември 2020 Европейският съюз прие специален регламент, с който се цели да бъде осигурено върховенството на закона като условие за получаване на средства от бюджета. Регламентът е в сила от 1 януари 2021-ва. През март европарламентът разкритикува Комисията, че все още не прилага одобрения механизъм за защита на бюджета.

Автори: Валери Маринов, Милена Димитрова

Свали приложението BNТ News
Свали приложението BNТ News
Топ 24
Най-четени
По 4 флакона с РНК ваксини раздават на личните лекари
По 4 флакона с РНК ваксини раздават на личните лекари
Евростат: В България и Румъния най-рядко се доверяват на здравна информация онлайн
Евростат: В България и Румъния най-рядко се доверяват на здравна информация онлайн