Шефката на кабинета на Рашков била дисциплинарно уволнена от КПКОНПИ

Иво Никодимов
от Иво Никодимов
18:11, 18.05.2021 (обновена)
Чете се за: 09:05 мин.
У нас
Слушай новината

Началничката на политическия кабинет на служебния вътрешен министър Бойко Рашков - Елена Фичерова-Караиванова е дисциплинарно уволнена от КПКОНПИ в края на март миналата година.

От комисията на Сотир Цацаров съобщиха, че причина за уволнението е финансово нарушение. За нея е установен и конфликт на интереси.

От 2004 до 2017 година Елена Фичерова е работила на различни длъжности в МВР, като най-високо в йерархията се издигнала през последните години на службата си като началник-отдел в Гранична полиция.

Именно този неин опит се оказва мотивът на служебния вътрешен министър да я назначи на поста началник на политическия кабинет. Пред БНР Бойко Рашков заяви, че сам е избрал Фичерова.

"Нима има някаква пречка аз да познавам служители от МВР. Да познавам такива и да познавам техните качества. И е била в комисията за противодействие на корупцията, също така".

Кога?

- Не съм правил справка...

Дали сега при Цацаров или?

Да, при Цацаров, заяви Бойко Рашков, служебен вицепремиер и министър на вътрешните работи пред програма Хоризонт на БНР.

Елена Фичерова-Караиванова е назначена в КПКОПНИ от бившия председател Пламен Георгиев на 20 март 2017 година като главен юрисконсулт. Пет месеца по-късно се издига до началник-отдел "Човешки ресурси". На 8 май 2018 г. Георгиев издава заповед да се направи списък на ръководните служители, които отговарят на изискванията за директор на дирекция "Координация, съгласуване и взаимодействие". Фичерова предава списък, в който фигурира самата тя и още двама нейни колеги. Само началничката обаче дава декларация за съгласие и веднага е издигната за директор, като е повишена и заплатата ѝ. На следващия ден обаче - 9 май, Фичерова подава заявление да бъде върната като началник-отдел и това е изпълнено, но остава да получава по-висока заплата. В края на февруари 2020 година, след проверка, главният инспекторат на Министерския съвет подава сигнал до КПКОНПИ, че Фичерова вероятно е в конфликт на интереси, защото сама е администрирала собственото си издигане. Месец по-късно е установено още, че като ръководител на проект с европейско финансиране Фичерова сама е определила за себе си и екипа допълнително възнаграждение без да е одобрено от председателя на КОНПИ. По тази причина на 26 март миналата година Сотир Цацаров я уволнява дисциплинарно. След това Фичерова работи като адвокат.

Ето и разпространената информация от КПКОНПИ:

На 20.03.2017 г. г-жа Елена Фичерова - Караиванова е назначена на длъжност „главен юрисконсулт“ в отдел „Правен“ на дирекция „Административноправно и информационно обслужване“ в Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, а два месеца по-късно е определена от председателя на КОНПИ (Пламен Георгиев) да изпълнява по вътрешно съвместителство длъжността началник-отдел „Човешки ресурси“, до назначаване на титуляр. На 23.08.2017 г. тя е назначена за началник на този отдел, след проведена конкурсна процедура. След вливането на КОНПИ в новосъздадената Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Елена Фичерова - Караиванова е преназначена на същата длъжност в КПКОНПИ.

Със заповед на председателя на Комисията от 08.05.2018 г. е разпоредено извършването на подбор между служители с ръководни длъжности, за заемане на длъжността „директор на дирекция „Координация, съгласуване и взаимодействие“ /КСВ/. Заповедта е съгласувана и от г-жа Фичерова -Караиванова лично, в качеството й на началник-отдел „Човешки ресурси“. В рамките на същия работен ден /08.05.2018 г./, са извършени следните действия:

- г-жа Фичерова - Караиванова е представила справка с имената на трима служители, които отговорят на условията за заемане на длъжността. Един от тези трима служители е самата тя;

- експертите в ръководения от нея отдел „Човешки ресурси“ са изготвили писмо-предложение от името на председателя на КПКОНПИ до тримата кандидати;

- г-жа Фичерова - Караиванова е дала съгласие да бъде преназначена за директор на дирекцията и на същата е е предложено да заеме длъжността;

- издадена е заповед от председателя Пламен Георгиев за назначаване и е връчена длъжностната характеристика;

- повишен е и размерът на месечното й възнаграждение.

Още на следващия ден – 09.05.2018 г., г-жа Фичерова - Караиванова е подала заявление да бъде възстановена на длъжността като началник-отдел „Човешки ресурси“. Молбата й е удовлетворена, а заплатата й остава същата, като за по-високата длъжност „директор на КСВ“. На практика, еднодневното „пребиваване“ на Елена Фичерова – Караиванова на директорската длъжност е било извършено само с цел създаване на основание за увеличаване на трудовото й възнаграждение. През м. август 2019 и февруари 2020 г. индивидуалното месечно възнаграждение на Фичерова е увеличено.

На 28.02.2020 г., след извършена проверка – анализ на управлението на човешките ресурси в Комисията, ръководителят на Главния инспекторат към МС информира с писмо председателя на КПКОНПИ, че съществуват данни за евентуален конфликт на интереси на Елена Фичерова - Караиванова. На 04.03.2020 г. е образувано производство за установяване на конфликт на интереси срещу г-жа Фичерова – Караиванова. На 10.03.2020 г. са й предоставени за запознаване всички материали по производството за установяване на конфликт на интереси. В периода м. ноември 2020 г. – януари 2021 г. тя неколкократно отклонява писмените и устни покани да се яви на изслушване пред постоянната комисия, определена със заповед на председателя на КПКОНПИ. През януари 2021 г. поканата й е връчена лично. На 29.01.2021 г. е изслушана в присъствието на неин адвокат. Представени са им данни, че производството се води за това, че тя лично, като началник отдел „Човешки ресурси“, е участвала в процедурата по собственото си назначаване за директор. Със Заповед № РД 10-04/26.03.2021 г. на председателя на КПКОНПИ е установен конфликт на интереси по отношение на г-жа Фичерова - Караиванова за това, че тя е участвала в процедурата за собственото си назначаване за директор на дирекция КСВ. Наложени са й и финансови санкции.

Елена Фичерова – Караиванова е дисциплинарно уволнена със заповед на председателя на КПКОНПИ Сотир Цацаров от 26 март 2020 г. от заеманата от нея длъжност началник-отдел „Човешки ресурси“ в дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“ (АПИО) на КПКОНПИ. Основанията за налагане на наказанието са установени нарушения за неправилно изплащане на възнаграждения по изпълнение на проект „Повишаване на експертния капацитет на КПКОНПИ за ефективно и професионално изготвяне на оценка и анализ на съвкупности от парично оценими права и задължения“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, на който г-жа Фичерова - Караиванова е била определена за ръководител на 26.08.2018 г. Установеното нарушение касае утвърждаване на документи от г-жа Фичерова – Караиванова, водещи до изплащане на допълнителни възнаграждения на екипа по проекта (включително и на самата нея), без същите да са одобрени от председателя на КПКОНПИ, каквито са изискванията на Вътрешните правила при изпълнение на проекти по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Така утвърдените пряко от нея документи са били представени за плащане пред финансовата дирекция в Комисията. В обясненията си пред дисциплинарната комисия г-жа Фичерова – Караиванова е заявила, че „въобще не се сещам да има разпоредба, която да ме задължава да представям протокола на органа по назначаването“.

Към настоящия момент заповедта за дисциплинарно уволнение, както и тази за установяване на конфликт на интереси, са предмет на съдебно оспорване от Елена Фичерова - Караиванова, като и за двете не е налице влязъл в сила окончателен съдебен акт.

Свали приложението BNТ News
Свали приложението BNТ News
Топ 24
Най-четени
След сигнал на БНТ - здравното министерство коригира заповедта за зелените коридори
След сигнал на БНТ - здравното министерство коригира заповедта за зелените коридори
Мащабни проверки в правосъдното министерство и одит на Агенцията по вписванията (ОБЗОР)
Мащабни проверки в правосъдното министерство и одит на Агенцията по вписванията (ОБЗОР)