Либерализацията на тока за малките фирми забуксува

Николай Минков
от Николай Минков
20:45, 04.10.2020
Чете се за: 05:40 мин.
У нас

Ще поскъпне ли токът за малките фирми, които от 1-ви октомври трябваше да излязат на свободния електроенергиен пазар? Колко от тях успяха да спазят срока и какво се случва с останалите, които останаха на регулирани от КЕВР цени? Кога домакинствата ще сменят ЧЕЗ, ЕВН и ЕНЕРГО-ПРО с търговци, които ще им доставят ток от борсата?

Отдавна трябваше да се случи, отдавна се знаеше и се чакаше. И въпреки това системата като че ли изглежда неподготвена, а процедурите не докрай премислени. България е една от последните страни в ЕС с регулиран пазар на тока.

И затова държавата ни търпеше много критики. Като всяка радикална промяна и тази не протича гладко. От 300 хиляди фирми, едва 20% напуснаха регулирания пазар. За останалите 80 законодателят бе предвидил гратисен период. Който изтече на първи октомври.

И сега на ход са малките фирми. Но се оказва, че именно те са рискови за търговците на ток и могат да станат причина за някои бъгове в системата.

Любослава Асенова е търговски мениджър. Първо научава от медиите, че фирмата трябва да смени доставчика. Оказва се , че през лятото информацията е твърде оскъдна, липсва и мащабна информационна кампания от страна на държавата, която да ориентира потребителите какви стъпки да предприемат.

Любослава Асенова - търговски мениджър във фирма: "Нашата фирма доскоро получаваше ток от регулирания пазар. След като разбрахме, че законодателството е променено и на 1 октомври трябва да излезем на свободния пазар не искахме да чакаме до изтичане на крайния срок и още през лятото започнахме да проучваме какви стъпки трябва да предприемем".

Първата стъпка към извеждането на потребителите от регулирания пазар бе с промяната в Закона за енергетиката, с която държавата задължи трите електроснабдителни дружества ЧЕЗ, ЕВН и ЕНЕРГО-ПРО да информират малките фирми, че трябва да излязат на свободния борсов пазар на ток.

Жечо Станков - зам.-министър на енергетиката: "За нас като държава бе важно, създавайки закона да може да се даде възможност на самите граждани, на първо време да получат информация от сегашния си доставчик, който задължихме до 26 юли да изпрати уведомителни писма, че от 1ви октомври вече няма да им доставя енергия".

Досега фирмата на Любослава Асенова се е снабдявала с ток на регулирания пазар от ЧЕЗ. Енергодружеството спазва закона и информира клиента си какви стъпки трябва да предприеме, за да излезе на свободния пазар.

Тодор Матев - директор на "ЧЕЗ Електро България": "Процесът по либерализация в България протича на вълни. Винаги има нагоре и надолу. В следствие на промяната, която беше тази година в законодателството, клиентите са задължени да си изберат търговец. С договора за продажба, клиентът упълномощава търговеца да сключи договор за достъп и до пренос със съответния оператор на електроразпределителна мрежа, който са "ЧЕЗ Разпределение България", Електроразпределение ЮГ, Електроразпределение Север. На второ място клиентът трябва да има сключен договор с доставчик от последна инстанция, които се държат отново на териториален принцип от трите дружества - ЧЕЗ Електор, ЕВН и ЕНЕРГО-ПРО".

Затова без да губи време, Любослава Асенова проучва на кого да се довери, за да придвижи цялата необходима документация, за да може фирмата й да се раздели с досегашния си снабдител ЧЕЗ и да получават ток от борсата.

Любослава Асенова - търговски мениджър във фирма: "Първото, което направихме бе да си изберем търговец на ток. Това стана лесно, след като на страницата на КЕВР бе публикуван списък с всички лицензирани търговци. Упълномощихме го да извърши прехвърлянето към свободния пазар и от тук всичко стана лесно и без проблеми".

Най-важното, за да стартира този процес е да нямаме задължения към предишния снабдител.
Било то ЧЕЗ, ЕВН или ЕНЕРГО-ПРО. Договорът, който сключихме беше изключително изгоден, тъй като предложената от нашия търговец цена се оказа по-евтина от тока, който досега плащахме на регулирания пазар".

Оказва се, че най-голямата отговорност в процеса на либерализация на малките фирми ще понесат търговците на ток, блокирани в момента от тежка бюрокрация.

Соня Кадиева - председател на Асоциация "Свободен енергиен пазар": "Това, което в момента се случва е, че ние като търговци, трябва да изминем един много дълъг път на регистрация на клиентите на пазара и смяна на доставчика, досегашния доставчик, който е бил от ЕРП към доставчик на свободен пазар. Тази процедура изисква изключително много време, човекоресурси. Всъщност неща, които ние не бяхме ги предвидили, когато започна самата процедура по регистрация, защото в момента на процедурата се сменят и договорите за пренос, и достъп от самите ЧЕЗ, ЕВН и ЕНЕРГО-ПРО, което допълнително изисква повече време за смяна на доставчика".

Търговците на ток се оплакаха от прекалена бумащина, която пречи за бързото финализиране на процеса по извеждането на техните клиенти на свободния пазар и упрекнаха държавата, че е абдикирала от своите задължения.

Соня Кадиева - председател на Асоциация "Свободен енергиен пазара": "Всъщност, един голям проблем, който ние забелязваме е, че след като държавата провежда политика по либерализация на пазара на електроенергия, трябваше да бъде извършена регистрацията на самите клиенти на пазара служебно, а не ние, като търговци, да минаваме цялата процедура, което всъщност изисква много време, човекоресурс и усилия от нас".

От бранша предупредиха и за други малки камъчета, които обръщат колата.

Соня Кадиева - председател на Асоциация "Свободен енергиен пазара": "Оказа се, че много от клиентите, които на практика си мислят, че нямат задължения към досегашния доставчик и са си платили фактурата в пълния размер, имат лихви в размер на няколко стотинки, които се явяват допълнителна спънка за регистрация на пазара и смяната на доставчика."

Но ЕРП-тата не смятат, че е възможно да излязат изненадващи лихви.

Тодор Матев - директор на "ЧЕЗ Електро България": "Всеки един клиент, на всяко едно от тези дружества, може да провери своите задължения по всеки един канал за обслужване на клиенти. Това са телефонния център, имейл, на място в центъра за обслужване на клиенти, където ще получи еднаква информация. Като съответно на телефона на ЧЕЗ Електро това може да стане и автоматично само с въвеждане на клиентски номер".

Огромната тежест по регистрацията на малките фирми не е дори съизмерим с икономическия ефект за търговците на ток. И това също мъти водата на либерализацията. Все повече търговци губят стимул да доставят ток на малките фирми.

Соня Кадиева - председател на Асоциация "Свободен енергиен пазара": "В крайна сметка това усилие не е много икономически целесъобразно, защото за един търговец набирането на голям брой клиенти в портфейл означава в крайна сметка незначителен товар, за който ние трябва да осигурим енергия, а в същото време тези клиенти имат възможност да сменят доставчика във всеки един месец, както е предвидено в Закона за енергетика, без допълнителни неустойки. И в крайна сметка, набирането на клиентите за нас означава една несигурност".

Поради бавния процес много от малките фирми не успяха още на 1-ви октомври да излязат на свободния пазара. За тях законодателят е предвидил гратисен период, в който служебно им се назначава снабдител на ток от борсата, обвързвайки ги с така наречените "типови" договори, одобрени от КЕВР.

Жечо Станков - зам.-министър на енергетиката: "Тези типови договори са за тези, които след 1-ви октомври все още не са взели своето информирано решение и ще останат към същия си доставчик, но вече в ролята му на търговец на електроенергия и тези типови договори защитават техните интереси. Така че, погледнати и стиковани от страна на независимия регулатор, да не ги поставят в по-неизгодно положение. Даже обратно. На базата на това, че вече дружествата публикуваха своите цени за тези типови договори, средната цена показва, че те ще бъдат облагодетелствани и ще получат по-добри условия.

Министерството на енергетиката и ЕРП-тата предупреждават, че след 1 юли, когато изтича гратисния период фирмите, които до тогава не са излезли на свободния пазар, ще минат към служебно назначен доставчик при по-високи цени.

Тодор Матев - директор на "ЧЕЗ Електро България": "Ако клиентът не си избере търговец дотогава, той ще премине на цените на "доставчик от последна инстанция", които се определят ежемесечно и обикновено са над 20, до 30, а може и до 50 % над пазарните, тъй като такава е функцията на доставчика да осигурява постоянно и сигурно пристанище, ако търговецът фалира или отпадне от пазар и затова и цената е малко по скъпа, Същевременно клиентът да е стимулиран и по -бързо да си избере търговец.

Жечо Станков - зам.-министър на енергетиката: "Доставчикът от последна инстанция" е, как да кажем, е спешната стая на енергетиката и там цената на енергията е по-висока, защото е за такива клиенти, останали без доставчик. От тази гледна точка горещо препоръчваме на небитовите потребители да се възползват максимално от възможността в този гратисен период, между 1 октомври 2020 и 1-ви юли 2021 г., тези 9 месеца, за да получат колкото се може повече информация и да изберат своя доставчик на енергия, дългосрочно".

Смяната на ЧЕЗ, ЕВН и ЕНЕРГО-ПРО с нови доставчици не означава, че клиентите се развеждат завинаги с трите ЕРП-та -монополисти на мрежите в Северна, Южна и Западна България.

Тодор Матев - директор на "ЧЕЗ Електро България": "Раздялата с текущия доставчик на електроенергия не означава, че клиентите сменят оператора на разпределителната мрежа, тоест те си остават към съответната територия и към съответния оператор, който поддържа мрежата, отстранява авариите, сменя електромерите, отчита електромерите".

Поради тази причина в новите си фактури, освен цената за ток от свободния пазар, клиентите ще плащат и мрежови такси към трите ЕРП-та за преноса на енергията по техните мрежи.

Любослава Асенова - търговски мениджър във фирма: "Моят съвет към всички е да не чакат изтичането на гратисния период, който е 9 месеца и да си изберат търговец, който да ги изведе на свободния пазар, за да не останат на доставчик от последна инстанция на 1-ви юли 2021 година".

Според плановете на Министерството на енергетиката, от 1 юли догодина и битовите потребители трябва да преминат на ток от борсата. До тогава обаче трябва да стане ясно как ще бъдат защитени енергийно бедните. Около 400 000 души, според Евростат. Ще трябва да се плати и още една сметка. Тази на обществения доставчик НЕК.

Заради основната му функция, а именно да осигурява ток за бита на по-ниски цени, поради което сметките му винаги са на червено и която ще отпадне при либерализацията.
Така че реалната цена на тока вероятно ще си я платим отново. И поддържането на ниски цени, никога не е еднозначно.

Снимки: БГНЕС

Свали приложението BNТ News
Свали приложението BNТ News
Топ 24
Най-четени
Кензо почина от COVID-19
Кензо почина от COVID-19
Култ към лисиците преди 7000 години в Дуранкулак
Култ към лисиците преди 7000 години в Дуранкулак