Кой замърсява реките на Пловдив

от БНТ
20:59, 29.02.2020
6944
Чете се за: 05:14 мин.
След новините

Водите в устието на реките Юговска и Чепеларска вече са без отклонения от нормите. Последните лабораторни анализи не откриват цианиди. Преди седмица отровните вещества бяха изпуснати от обогатителна фабрика в Лъки. Залповите замърсявания на реките в Пловдивско са темата на "След новините" тази вечер.

Валентин Данаилов - председател на риболовно сдружение „Олимпик 2002": Абсолютно всичко, което е имало в реката като риба, в момента е унижощено.

Камен Янков - директор на БАБХ Пловдив - Някаква химическа интоксикация, всичката дребна риба, която виждам, е умряла.

Най-голямото замърсяване на Марица от десетилетия. Доказателството - тонове мъртва риба по реката от Пазарджик до Стамболийски.

Часове след замърсяването всички институции бяха вдигнати на крак. С какво е отровена река Марица?

Дани Каназирева - областен управител: Замърсяване от т.нар. мленки от пластмаса.

Във водите бяха открити и пестициди. Според разследващите, замърсяването е причинено от предприятие в Пазарджик, което рециклира пластмаса.

Васил Малинов - окръжен прокурор на Пазарджик: Самата фирма тая пластмаса я преработва, прави я на гранули, но когато ги мие, използва вода и тази вода, минава през пречиствателни станции и след това отива в река Марица.

Доц. д-р Гана Гечева - еколог, Биологически факултет на ПУ "Паисий Хилендарски": Замърсяването беше с три пестицида, единият от тях, само него ще спомена, хлорперифост, той е забранен в ЕС от 2019г., дори да не мислим за околната среда, то трябва да помислим поне за самите нас. Защото той рано или късно ще стигне до нас, натрупвайки се във водата, река Марица се използва за напояване на зеленчуци, които консумираме, за водопой на животни, от които ползваме млечни продукти, а това са вещества, които се натрупват по хранителната верига.

Генади Алтънов - член на УС на "Олимпик" 2002: Налице е рецидив, който се случва за трети път, фирмата е глобявана преди това, както видяхте, мерки не са взети. Този път екокатастрофата е мащабна, не е само на локално ниво.

Ангел Ангелов - собственик на фирма „Екоинвест" ЕООД: Не сме съгласни, че сме избили рибата, не сме съгласни, че сме причинили тази екокатастрофа, не сме съгласни, че влияем толкова негативно на природата. Съгласни сме, че сме част от проблема. Но не сме причинителят на проблема. В района има доста предприятия.

Абсолютно вярно. В района има десетки предприятия. Гръмко влизат в медиите, всеки със своя дял в замърсяването на водите. Само две седмици по-късно, в Марица изплуваха и нефтени петна. Инцидент, причинен от спукана тръба на хидравлична преса в друго предприятие в Пазарджик. За да се предотврати по-голям разлив, шлюзовете на реката в Пловдив останаха спуснати цяла нощ.

Главен инспектор Димитър Бришимов - Районна дирекция Противопожарна безопасност, Пловдив: 650 литра е било цялото количество хидравлично масло в инсталацията. Предполагам, че не цялото е попаднало в канализацията и не цялото е достигнало до река Марица.

Николай Генчев - изпълнителен директор на „Каучук" АД: Спря се веднага производството, започна почистването на колекторите, преградили сме канализационната система, няма повече изтичане.

Броени дни, след като водите на Марица се изчистиха, в региона последва ново тежко замърсяване, този път на реките Юговска и Чепеларска.

Аварията е в хвостопровод на „Лъки Инвест", от предприятието обаче не сигнализират за станалото. Институциите разбират 7 часа по-късно, че има замърсяване от изтеклия в реката хвост, когато водата вече отдавна е измила отровите.

Екатерина Гаджева - директор на РИОСВ-Пловдив: Граждани съобщили на 112 за промяна в цвета на река Бачковска.

Величка Трендафилова: Видях я, че беше сива такава една. Сигурно е някакъв вид отрова. То кое не е отрова тук вече в България - въздух, вода?

От оловноцинковата мина, разбира се, отрекоха, че изхвърлят водите си в реката. Но признаха, че авариите им са чести.

Атанас Марински - изпълнителен директор „Лъки инвест": То си е производствена авария на хвостопровода, доста пъти се е случвало. За 20 години откакто съм директор, може би сме сменили 70-80 тръби. Зимно време се получава това при промяна на температурите, минус десет е през нощта, през деня е плюс 15, явно това свиване и разширяване на тръбите довежда до спукването им.

Марин Маринов - експерт в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район": Специално тук аз не бих препоръчал да се използва вода за напояване, както и за риболов.

Това са характеристиките, които се измерват на място: PH, електропроводимост, разтворен кислород и наситеност на кислород.

След аварията в хвостопровода, пробите от реките Юговска и Чепеларска отчетоха замърсяване с мед и двойно завишение на максимално допустимите стойности на цианиди. Но така и не стана ясно дали цианидните технологии в мината могат да бъдат избегнати.

Марин Маринов- експерт в Басейнова дирекция- Пловдив: Има нови методи, които се прилагат. Например за безцианидно производство, редица от фабриките, които произвеждат метали, както в Родопите, така и на други места прилагат тези методи.

Заради отклоненията от нормите, експертите продължиха да взимат проби. И няколко дни по-късно, на 21 февруари, показателите за свободни цианиди, измерени от дирекцията, рязко се покачиха. Този път до 20 пъти над нормите. Замърсяване, което беше определено като изключително опасно.

Марин Маринов - експерт от Басейнова дирекция Пловдив: Това е токсично за всички живи организми, които са в реката.

Рано сутринта, в събота, експерти на Басейнова дирекция и Регионалните екоинспекции в Пловдив и Пазарджик провериха както предприятието, така и утайниците на „Лъки Инвест".

Екатерина Гаджева - директор на РИОСВ-Смолян: И какво видяхме? На първия утайник видяхме една тръба, която прелива в реката. Час по-късно, когато се качихме с министъра и колегите, тръбата вече беше суха. Всъщност това е цианидът, който е излязъл без хвост, защото той е прелял през тази преливна тръба.

Дани Каназирева - областен управител на Пловдив: Явно не са очаквали тази проверка. За нас напълно съзнателно и умишлено са си заустили производствените води в реката, което е недопустимо.

Атанас Марински - изпълнителен директор на „Лъки Инвест": Не може да извършваме такива зауствания нерегламентирано и ви казах, всичко е тук и всичко се вижда, как да стане нерегламентирано заустване.

Въпреки твърденията на фирмата, още на следващия ден бяха задържани управителят на дружеството и човекът, отговарял за хвостохранилището. На двамата са повдигнати и обвинения заради попадналите във водите опасни вещества.

Венелин Савов - Районна прокуратура Асеновград: Факт е, че се касае за голямо замърсяване. Има данни, че е налице опит за прикриване на всичко това. Тъй като този процес прекъсва заради внезапната проверка на място.

Емил Димитров - министър на околната среда и водите: И се установи, че на това хвостохранилище през последните два месеца има епохално строителство. Едни тръби, едни сондажи, едни дренажи, едни огромни води наливат, помпите са спрени и всичко се излива в реката, аз се надявам експертиза да покаже кой е правил това строителство без да ни пита горе в хвостохранилището. Кой е правил тези зауствания на 7-8 тръби в реката?

Атанас Марински - изпълнителен директор на „Лъки Инвест": Е, няма незаконно заустване. Може и да има някакви грешки, важното е, че нищо не е направено умишлено.

Венелин Савов - дежурен прокурор: Престъплението е умишлено. Двамата задържани, са били уведомени вечерта, че в реката се изливат вредни вещества и до сутринта не са предприели нищо.

Което поражда съмнение дали цианидното замърсяване не е редовна практика. Изглежда авариите са чести, както директорът на мината чистосърдечно признава. И приема това за нормално. Вероятно защото никой не реагира, липсват санкции или контролът е занижен и лесно се заобикаля. Особено ако е петък, защото инспекторите почиват в събота и неделя.

Емил Димитров - министър на околната среда и водите: Колко дни това се е случвало? Всеки четвъртък, петък и събота и в понеделник, ако ние случайно вземем проба, а те хората пътуват 120 км до там, за да вземат проба всеки път, защото Смолян е далече и ако случайно излезе проба, добре че водата я отмива бързо, защото са две реки, които като се съберат 20-30 км и те нещата отшумят.

Атанас Марински - изпълнителен директор на „Лъки Инвест": Нормално тия води над хвоста да са с повече цианиди.

Марин Маринов - експерт от Басейнова дирекция Пловдив: От 2011 година Европейската Комисия е приела решение те да не се използват в миннодобивната индустрия. Един от въпросите наистина, който ще бъде разгледан, защо и как и по каква технология те се използват там.

Доц. д-р Гана Гечева - еколог, Биологически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски": Свободните цианиди, те възпрепятстват размножаването на рибите, създават и проблеми с растежа, различни патологии. Така че ефекти, за съжаление отрицателни, ще наблюдаваме тепърва, самите цианиди, там където има тежки метали, както е в Юговска, те формират съединения, които са не по-малко токсични.

Когато предприятията по реките се броят по авариите и измрялата риба, изводът е, че контролът липсва или е недостатъчен. Слабите места са ясни и със сигурност могат да се предотвратят. Ако тръбите на "Лъки инвест" често аварират, очевидно не трябва да се чакат да корозират и да излеят отровите си в реката, за да се сменят. Ако технологията може да стане по-безопасна, длъжни са да я сменят. Ако предприятията са склонни да хитреят, истински грях е контролът да почива в събота и неделя. И не само защото рибата страда и умира. Залогът е по-голям - здравето на всеки един.

Но не заради това престъпление срещу хората последваха зрелищни арести. Дори обратното. Рискът сега е контролът съвсем да замре.

Свали приложението BNТ News
Свали приложението BNТ News
Топ 24
Най-четени
Борис Джонсън и приятелката му очакват бебе
Борис Джонсън и приятелката му очакват бебе
15 милиона лева за разкриване на детски кътове в предприятията
15 милиона лева за разкриване на детски кътове в предприятията